Visit BBAT

Maandblad voor aquarium- en terrariumkunde
Visit BBAT
terug
Jaargang 59 - 2006
vorige maand Volgende
   

 

Jaargang 59– Nr. 02 - Februari 2006
 
ISSN 1372-6501
Melanochromis auratus (Boulenger, 1897)
Bert & François Polling
030
Samen met Pseudotropheus zebra, welke inmiddels een andere naam gekregen heeft, was Melanochromis auratus één van de eerste Malawi-cichliden welke naar Europa geëxporteerd werden.
Dit gebeurde tegen het einde van de jaren vijftig van vorige eeuw. Ze waren toen een hele sensatie en sindsdien kennen de cichliden uit het Malawimeer een enorme en wereldwijde belangstelling in de hobby. Zoveel, zodat er in verschillende landen gespecialiseerde groepen rond deze cichliden ontstaan zijn. Ook hier in Zuid-Afrika heeft deze groep vissen een relatief groot aantal aanhangers. In de meeste gevallen worden ze, samen met vertegenwoordigers uit het Tanganyikameer en soms met wat soorten uit het Victoriameer, in een speciaal ingericht aquarium gehouden. Een indrukwekkend voorbeeld van zo’n speciaalaquarium is te zien bij het Aquarium van de Pretoria Dierentuin. Van de enorme speciesrijkdom in het Malawimeer worden er overigens maar een beperkt aantal in de hobby aangetroffen en wij willen ons graag beperken tot de bovengenoemde soort.

 

Mijn ervaringen met discussen
Kristof Derie - Aquatropica Kortrijk
035
Hoewel ik al een 15-tal jaar houder en hobbykweker ben van Malawi-cichliden, voornamelijk dan mbuna’s, heb ik mij een 2-tal jaar geleden aan een iets moeilijker cichlidensoort gewaagd: de DISCUS.
Anders dan de mbuna (rotsbewonende cichliden van het Malawimeer) komen de discussen, zoals de meesten onder u wel weten, uit Zuid-Amerika. Dit betekent natuurlijk heel andere waterwaarden dan in het Malawimeer.
In april 2003 kocht ik bij een erkend kweker zes jonge discussen. De vissen werden ondergebracht in een aquarium van 1 m lengte (100 l). Dit was goed te doen, gezien de nog kleine afmetingen van de vissen. Wellicht doordat het water in het aquarium te hard was, stierven de twee “pigeon blood” jongen na ongeveer een 3-tal weken.
Toen nieuwe testen gedaan waren en nadat er contact opgenomen was met de kweker, werd het water “geoptimaliseerd” en begonnen mijn vissen goed te eten. Op een dieet van Artemia, cichliden-mix en droogvoer groeiden de vissen mooi uit.
Eén ervan werd aanzienlijk groter dan de anderen, terwijl er tevens een ietwat kleiner exemplaar in het aquarium zwom. De kleinere discus was de laagste in de rangorde en kreeg bijgevolg de agressie van de anderen over zich.

 
Zon minnende planten, binnen en buiten (2)
Arend van den Nieuwenhuizen
038
Denkend aan de inrichting en bevolking van het aquarium, speelt op de achtergrond vaak de gedachte aan onze verbondenheid met de natuur. Verenigingsnamen als “De Natuur in Huis” of “Natura Docet” duiden er op dat het hebben van een stukje natuur in huis wordt nagestreefd. Maar, dat stukje heeft feitelijk nauwelijks iets met de natuur te maken. De natuur is mooier, massaler, indrukwekkender. Voor het aquarium wordt uit dat indrukwekkende geheel een aantal fragmenten gehaald en daar maken wij, hopelijk in vele gevallen, een verantwoord geheel van dat mooier lijkt dan in de natuur zou kunnen.
Het is een voorbeeld hoe één of een aantal aan een massa ontnomen fragmenten, toont hoeveel moois de massa eigenlijk bevat, waardoor de fragmenten blikvangend werken. Het is, denk ik, vergelijkbaar met een volle rozenstruik op stam. Dat kan prachtig zijn. Maar snijd nu eens één roos of slechts enkele rozen af en zet ze in een vaas voor een passende achtergrond. Pas dan zien we écht hoe mooi ze is. Vandaar dat in folders van kwekers de diverse soorten uitsluitend als enkele bloem (zonder steel!) worden afgebeeld.
Nu is in de natuur behalve het seizoen ook de standplaats, c.q. het milieu, bepalend voor de verschijningsvorm van een plant. Daardoor kan het gebeuren dat een soort die in het aquarium als fraaie kleine groep of als solitair wordt gehouden in de natuur onder bepaalde omstandigheden nauwelijks herkend wordt.
Korte gegevens van enkele soorten (Eichhornia - Heteranthera)
Over de naamgeving, het verspreidingsgebied en het natuurlijke milieu op een rij, met daaraan toegevoegd…
Eichhornia azurea (Synoniemen o.a. Pontederia azurea Swartz (1788).
Eichhornia: naar de Pruisische minister J. A. Fr. Eichhorn (1779-1856).
azurea: hemelsblauw .
Wijd verbreid in de tropen en subtropen van Amerika.
Zonovergoten, stilstaande, plasachtige waters of moerasgebieden met nauwelijks zichtbaar stromend, maar ook sterk stromend water.
Eichhornia natans (Synoniemen: Eichhornia diversifolia Troupin (non Urban) e.a.
natans: drijvend.
Wijd verbreid in West-Afrika, hier en daar in Oost-Afrika; Tanzania, Madagaskar.
Zeer ondiepe tot 1 m diepe poelen en langzaam stromende beken in de volle zon. Bodem: in de regel sterk met humus vermengde modder.
Eichhornia diversifolia (Synoniemen: Heteranthera diversifolia Vahl (1805) e.a.
diversifolia: verscheidenbladerig.
Midden-Amerika (Antillen), Zuid-Amerika (Guyana, Venezuela, Brazilië).
Moerasgebieden, met stilstaand water. Modderige bodem. Tot een meter diep wortelende planten.
Heteranthera zosterifolia Martius (1823), (Synoniemen: Schollera zosterifolia (Martius) Kuntze, Heteranthera osteniana Herter).
Heteranthera: heteros = verschillend, anthera = meeldraad (vanwege de op ongelijke hoogte staande meeldraden).
zosterifolia: zeegrasbladig (van het genus Zostera = zeegras).
Argentinië, Brazilië, Bolivia, Paraguay, Uruguay.
In stilstaande of langzaam stromende waters. Submerse of drijvende stengels. Op vochtige plaatsen emers groeiend.
Uit deze, in het boek van Kasselmann te vinden, gegevens blijkt dat de wetenschappers nogal geworsteld hebben met de tot de PONTEDERIACEAE behorende Eichhornia-soorten.
De verschijningsvormen van Eichhornia werden in het boek “Aquariumplanten” van prof. Dr. de Wit als volgt beschreven: “Sommige Eichhornia-soorten zijn drijvende bladrozetten (Eichhornia crassipes bijvoorbeeld), andere wortelen in ondiep water (maar steken boven water uit), nog andere hebben kruipende stengels. Bloemen in aarvormige of pluimvormige bloeiwijze met twee schubbladeren, het onderste als blad, het bovenste schubachtig. Bloembladeren (zes) gedeeltelijk vergroeid, twee maal drie meeldraden op verschillende hoogte. Meermalen komen verschillende stijllengten voor. Zaden talrijk, in een driehoekige doosvrucht“.

 
De kleintjes in de vijver...
Argyroneta aquatica, de waterspin
Ruda Rybnicfan - Aquatom vzw
047
De waterspin is op meer dan één gebied een buitenbeentje onder de ARANEIDAE. De ongeveer 35000 andere soorten leven immers boven het water.
Normaal leeft een spin immers op het land en is niet bepaald tuk op water. Uitzonderingen hierop vormen enkele soorten, zoals de gerande oeverspin – Dolomedes fimbriatus – welke ook wel eens een duikje waagt. Sommige wolfsspinnen kunnen dank zij het waterafstotende weefsel aan de poten over het water lopen.
Zeker de exemplaren welke een web spinnen, houden niet bepaald van nat.
De kleine dauwdruppels op een web vormen in het licht van de opkomende zon wellicht een feeëriek zicht, maar heeft u zich ooit wel eens afgevraagd wat de betrokken spin er wel van denkt? Zijn met zoveel moeite en kunde opgebouwde en netjes verdoken vangapparaat wordt zomaar aan iedereen getoond. Bij een windstoot is het zelfs niet uitgesloten dat het nu zo zwaar belaste web scheurt. In elk geval is zijn als een „kerstboom“ opgetuigde web de eerstvolgende uren volstrekt onbruikbaar.
LET WEL! Deze spin is bij ons en in verschillende buurlanden, zoals Duitsland, opgenomen in de “Rode Lijst” van bedreigde diersoorten.

 
Het vivarium van... Jan Lodewyckx
Willy Wouters - Betta Buggenhout vzw
054
Jan Lodewyckx werd met de vismicrobe besmet op de Kleine Nete waar hij samen met zijn vader en broers ging vissen. Z’n eerste “aquarium” was een grote korffles (dame-jeanne) met enkele goudvisjes, gevolgd door een 500-literbak. Toen er wat sleet op de interesse voor het klassieke plantenaquarium kwam werd uitgekeken naar een zeeaquarium. Vijf jaar lang gingen Jan en zijn echtgenote van aquariumwinkel naar aquariumwinkel en van tentoonstelling tot tentoonstelling. Omwille van tegenstrijdige adviezen over het opstarten van een zeeaquarium, werd de aanschaf telkens opnieuw uitgesteld. Toen hun pad uiteindelijk dat van Johan Melis (voorzitter van Colisa Mol) kruiste, werd gestart met het zo begeerde zeeaquarium. Dank zij een leuke club en een voorzitter die heel veel weet over alles wat met (zee)aquaristiek te maken heeft verloopt alles al jaren zonder problemen, adus Jan.
Het aquarium dat we hierna bespreken behaalde de 2de plaats in de categorie Zeeaquarium tijdens de nationale huiskeuring van 2004.


 
  VOEDSELGIDS Groenvoer  
Top   Voedselgids systematiek