Visit BBAT

Maandblad voor aquarium- en terrariumkunde
Visit BBAT
Officieel orgaan van de Belgische Bond van Aquarium- en Terrariumhouders vzw.
©aquariumwereld 2004
Last Update: 08 december 2007
DE VRAAG VAN DE MAAND
Iedere maand stellen wij een vraag waarvan het antwoord te vinden is in het betreffende nummer van
aquariumwereld
Uit de juiste inzendingen wordt één winnaar getrokken die bedeeld wordt met een unieke
BBAT KOFFIEMOK
Wat moet U doen?
In het bezit zijn van een geldige BBAT-Lidkaart!
Schrijf uw antwoord op een briefkaart of gebruik het antwoordformulier dat in uw club gereed ligt
en stuur dit naar het redactieadres:

Aquariumwereld - Vraag van de maand
Marktstraat 100
B-8510 Marke

!!Vergeet niet uw Lidnummer te vermelden!!
Het antwoordformulier is deze maand helaas niet beschikbaar op de website waarvoor onze excuses.
U kunt uw antwoord gewoon mailen naar info@aquariumwereld.be
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden a.u.b.

Vraag van de maand DECEMBER 2007
Welke waardemeter toont aan dat
Corydoras panda zich al of niet goed voelt?

Antwoord insturen vóór 31 december 2007
Antwoord vraag november 2007: "Tetraodon biocellatus komt enkel voor in zoetwater"
Winnaar van de maand november 2007:
Willy Annerel uit Hofstade
Proficiat! De BBAT koffiemok wordt U eerstdaags toegestuurd.
Over deze wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.
Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaard de deelnemer automatisch het reglement.
Het juiste antwoord en de naam van de winnaar worden zowel op de website als in aquariumwereld gepubliceerd.