Vist BBAT

Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
Visit BBAT
(Ga terug met de knop "Vorige")
Publicatie
Jaargang 52/10:266
Onderwerp Visziekten - Worminfectie
Men vraagt ons wat ...
Geachte redactie,
Ik schreef U reeds eerder in verband met kreeftjes die ik in mijn aquarium aantrof. Het bleken toen
Ostracoda te zijn. Ik heb ze voor alle zekerheid behandeld met NeguvonÒ en dat bleek te helpen. Dank hiervoor.
Momenteel vertonen mijn vissen een soort uitsteeksels uit de anus en dat leidt tot sterfte. De uitsteeksels zijn rood van kleur, recht en ongeveer 3 mm lang. Ze kronkelen niet zoals een worm. Dat van die worm zeg ik omdat ze mij in de aquariumwinkel gezegd hebben dat het om wormen ging. Ze hebben me een product verkocht om het probleem op te lossen. Nu heb ik dat product al 3x gebruikt zonder enig resultaat. Op de bijsluiter staat dat het product geschikt is tegen worminfecties bij zoetwatervissen (cestoden, nematoden, trematoden en camalanussen). De symptomen beschreven onder
Camalanus komen wel min of meer overeen met de mijne. Maar toch werkt het niet. Dus vraag ik mij af of het niets anders is. Ook zijn verscheidene van mijn vissen vermagerd en hangt er bij sommige een watachtig dotje uit de aarsopening. Ik hoop dat U me hiermee kunt helpen en eventueel een geschikte behandeling kunt aanraden.
J.B. - Wetteren
Het lijkt er wel op of u diverse plagen aantrekt in uw aquarium. Daarom vraag ik me af of u niet beter een quarantaine-opstelling zou installeren, alvorens u nieuwe aanwinsten in uw aquarium loslaat. Anderzijds is het zo dat een handelaar, of wie dan ook, eigenlijk geen vissen zou mogen verhandelen die nog parasieten uit de natuur mee­dragen. Tot hun verdediging kan ik echter aanvoeren dat vele van die infecties een cyclisch verloop hebben en op het moment van import dus in een verborgen stadium vertoeven. Koopt iemand in een winkel dergelijke vissen, dan zou het handig zijn mocht de handelaar erbij vermelden dat ze pas, of kort geleden, geïmporteerd werden. Ik ken ook ervaren liefhebbers die dat zelf vragen aan de verkoper. Dergelijke lieden zien in de aquaria in een winkel, ook direct de zieke en de gezonde vissen zitten. Zij zullen, ook vanzelf, voor de nodige quarantaine zorgen.

Een lintworm (Cestoda) die zich vastgezogen heeft in de darmwand van een karperzalmpje. Parasitaire worminfecties van meer dan één soort tegelijk, komen zelden of nooit voor. Het is dus te gek om uw vissen met de actieve stoffen voor het doden van 3 verschillende wormsoorten te behandelen. (Foto: Luc Lambrechts)

Ik ben bang dat ik u niet meer kan helpen dan uw aquariumwinkel. Op basis van een beschrijving kan geen diagnose gesteld worden en bovendien is dat het werk van een dierenarts. Ik adviseer u dan ook om met één van uw vissen op consultatie te gaan bij een dierenarts die gespecialiseerd is in koudbloedigen. Er zijn er niet zo veel in Vlaanderen, maar ze zijn er wel. Let wel dat u met een levende vis gaat en niet met een dood exemplaar. Dode vissen beginnen vrijwel ogenblikkelijk te ontbinden en na een uur is nog nauwelijks de eigenlijke doodsoorzaak vast te stellen. U hebt me zelfs niet vermeld om welke vissen het ging.
Camallanus cotti is een haakworm die vooral bij ei-levendbarenden blijkt voor te komen. Vele parasitaire wormen hebben dus ook nog eens een voorkeur voor een bepaalde gastheer (dat is overigens normaal bij parasieten). Uit uw verhaal kan ik dus niet echt opmaken of het wel om deze wormsoort gaat.
Het door u gebruikte product is één van de vele wonderproducten om zonder één serieuze diagnose alle worminfecties de baas te kunnen. Vele importeurs van dieren gebruiken een dergelijke mix om de grote massa's dieren bij een import snel – maar niet steeds doeltreffend – te behandelen. Daaraan resistente parasitaire infecties, worden dan in een later stadium doelgericht behandeld, wanneer er wat meer tijd beschikbaar is en de dieren wat zorgvuldiger bekeken kunnen worden. Een dergelijk product hoort m.i. niet in handen van de eindverbruiker, de gewone aquariumliefhebber dus, te komen. Hij/zij heeft immers slechts een klein aantal dieren en hooguit één, misschien twee parasitaire infecties te behan­delen. Dat dient met een doelgerichte en op de toestand en het lichaamsgewicht afgestemde, behandeling te gebeuren. Het is toch te gek dat u de hele inhoud van uw aquarium gaat blootstellen aan de ongewenste uitwerking van vier verschillende actieve stoffen die als anthelminticum (wormdodend middel) bekend zijn. Bovendien is het geijkte systeem om ingewandswormen te bestrijden, het toedienen van een medicament via de voeding. Wanneer de vissen niet meer eten dan rest vaak als enige oplossing het toedienen van het anthelminticum in een zeer hoge concentratie in een kort bad.
Dat product in een ingericht gezelschapsaquarium toedienen is onverantwoord. We lezen toch overal dat medicamenten in een quarantainebak toegediend moeten worden. Worden ze toch in een gezelschapsaquarium toegediend, dan kunnen er allerlei gekke bijwerkingen optreden. Zeker als u met een soortspecifieke parasiet te maken heeft, gaat u tegelijk vissen "behandelen" die helemaal niet ziek zijn en wie weet wat daarvan de gevolgen zijn. Het is mogelijk dat medicamenten afbreken in het water en dat is zelfs afhankelijk van de pH, zoals ik in mijn vorig schrijven aan u, in verband met de Ostracoda, heb uitgelegd, maar dat is niet altijd zo. sommige stoffen hopen zich op in de bodem of in de planten en kunnen dan later weer voor verrassingen zorgen. In ieder geval is het steeds verstan­dig om na iedere behandeling, met verse houtskool in uw filter, het medicament of de restproducten, weer te verwijderen
Een diagnose moet normaal gesteld worden door een dierenarts, maar met de boeken van Bassleer, Tomey of Leysen, kunt u zelf wel zien welke richting het uitgaat. Het is in ieder geval zo dat in België een dierenarts de medicamenten moet voorschrijven. Het door u genoemde product is uit een Europees land afkomstig waar deze wetgeving onbestaande is. Als uw dierenarts niet gewoon is om met koudbloedige dieren te werken, neem dan die boeken mee naar de consultatie zodat hij uw "diagnose" kan evalueren. Hij kan dan eventueel een collega consulteren aangaande de dosering van de medicatie.