Vist BBAT

Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
Visit BBAT
(Ga terug met de knop "Vorige")
Publicatie
Jaargang 53/01:024
Onderwerp Zoetwater - blauwe alg
Men vraagt ons wat ...
 
Geachte redactie,
in het novembernummer van Aquariumwereld las ik een en ander over algenetende vissen en kreeftjes. Mijn probleem is echter dat ik uitsluitend blauwe alg in mijn aquarium heb: een 160 cm tank die bezet is met discussen en scalares. U noemde daar b.v.
Ameca splendens (foto 1) en vertelde dat hij een gevarieerd algenbestand in uw aquarium opkuiste. Was daar ook blauwe alg bij? Denkt u dat deze vis in mijn gezelschap zou passen? Of zijn er misschien nog andere vissen en kreeftjes die blauwe alg de baas kunnen?
P.v.d.B. - Veurne
 
Daar was inderdaad blauwe alg bij! Ameca splendens kuist dat allemaal op. Er zijn, wat blauwe alg betreft, zeker nog andere mogelijkheden. Toen ik geruime tijd terug me wat intensiever bezighield met die Goodeidae of echte levendbarenden had ik verschillende soorten ervan in cultuur. Ze zaten allemaal met koppeltjes of trio's in, eigenlijk te kleine, aquaria. Vele "bakjes" vertoonden al snel een mooie bodembedekking, bestaande uit blauwe alg. Tot mijn verwondering bleek 1 aquarium echter permanent algvrij te blijven. Bij wijze van proef werd daarin alg geënt uit andere aquaria die evenwel zeer snel en uiterst efficiënt door de bewoners werd verorberd. Het ging hier om Chapalichthys pardalis ALVAREZ, 1963 die dus terecht een "blauwe alg eter" mag genoemd worden. Ik denk wel dat beide vissen in uw aquariumgezelschap gebruikt kunnen worden maar ik heb daar geen concrete gegevens over. Omdat ik van Chapalichthys pardalis nooit nakweek verkreeg, heb ik ze ook nooit in het gezelschap van andere vissen kunnen houden.


Ameca splendens is een "hooglandkarpertje" uit Mexico. Een echte levendbarende soort die zeer doeltreffend is in het opruimen van algen en zelfs van blauwe alg.
Foto: W.F.A. Jacobs.
Ik zou toch uiterst voorzichtig zijn om ze met vissen met draadvormige vinnen zoals goerami's, scalares of discussen, samen te houden. Wanneer u dit toch wilt doen dan moeten ze zeer goed geobserveerd worden. Tenslotte zijn het tandkarpertjes en ze kunnen fijne vinnen misschien "per vergissing" voor algen houden. Persoonlijk heb ik geen negatieve ervaringen met Ameca splendens maar van anderen hoorde ik dat ze na de algen aan de vinnen van trage vissen begonnen. Dat betekent dat sluiervormen van de guppy en de karperzalmen belaagd zullen worden maar snellere vissen zoals b.v. rasbora's niet.
Een ander alternatief, dat echter maar beperkt bruikbaar is, bestaat uit het aanwenden van kikkerlarven – dikkopjes dus – van Lymnodynastes peroni (DUMÉRIL & BIBRON, 1841). Dat zijn ook "alle algeneters" en ik heb ze ooit grootgebracht op tabletten uit zuivere Spirulina, wat ook een blauwwier is. Niet de Spirulinatabletten voor visvoer dus want die zijn gemengd met vismeel en andere substanties. Ik gebruikte daarvoor de Spirulinatabletten die voor menselijke consumptie gefabriceerd worden en in dieetzaken ter beschikking zijn. Omdat dikkopjes slechts een tijdelijke vorm van de kikker zijn, is hun effectieve gebruiksmogelijkheid beperkt tot de voortplantingsperiode. Bovendien kan ik van u niet verwachten dat u speciaal voor de blauwe alg beheersing een continu-kweek van L. peroni installeert (alhoewel!). Daarvoor moet u een terrariumliefhebber kennen die met deze dieren kweekt en dan kunt u misschien aanbieden om zijn kikkerlarven in uw aquarium met uw blauwe algen groot te voeren. Overigens zullen er nog wel larven zijn van andere kikkersoorten die blauwe alg lusten. Om dat uit te proberen kunt u altijd een Spirulinatabletje proberen. De kwaliteit van die tabletjes kan men eenvoudig bepalen door er één op te lossen in een beetje gedistilleerd water. Dat moet dan onveranderlijk blauw kleuren.


De timmerkikker, Lymnodynastes peroni (DUMÉRIL & BIBRON, 1841), is geen "mooie" kikker maar hij is eenvoudig te kweken.

De larven van Lymnodynastes peroni groeien op uit de grote schuimnesten en voeden zich vrijwel uitsluitend met algen met een sterke voorkeur voor blauwe algen. Het opgroeien kan vertraagd worden zodat ze een groot deel van het jaar ter beschikking zijn.
Foto's: Peter de Batist.

De reden waarom ik L. peroni aanbeveel, is omdat ik hiervan zeker weet dat ze blauwe alg eten. Bovendien kunnen ze, met wat geluk en wijsheid, het hele jaar door beschikbaar zijn door gebruik te maken van de "Retarding Factor". Hoe u hierbij te werk moet gaan heb ik reeds uitvoerig beschreven in het juli-augustus nummer van Aquariumwereld 1998. Omdat dit het speciale terrariumnummer was, is het mogelijk dat deze informatie de chauvinistische aquariumliefhebber ontgaan is.
Wanneer u echter constant last van blauwe alg hebt, gelden ook hier mijn opmerkingen die ik in het novembernummer gemaakt heb: pas eerst uw installatie aan. Algenetende vissen eten het verschijnsel weg maar niet de oorzaak. Over de oorzaken van blauwe alg heb ik reeds voldoende uitgeweid in deze kolommen (ondoelmatige filtering of ondoelmatige circulatie van het aquariumwater met het ontstaan van permanente, maar lage en soms zeer plaatselijke ammoniumgehaltes als gevolg). Daarvoor verwijs ik dus naar de talloze vorige afleveringen van deze rubriek.
Ik wens u alvast succes met uw ontalgingspogingen.

Literatuur:
MEYER M.K., WISCHNATH L. & FOERSTER W. - 1985 - Lebengebärende Zierfische. Alle Arten der Welt im Bild - Mergus Verlag - Melle.
DE BATIST P. - 1998 - Lymnodynastes peroni (DUMÉRIL & BIBRON, 1841), een voorbeeld van geprogrammeerde opkweek van kikkerlarven - Aquariumwereld 51-7/8:186-191 - Marke.