Vist BBAT

Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
Visit BBAT
(Ga terug met de knop "Vorige")
Publicatie
Jaargang 54/04:108
Onderwerp Planten - ijzerbemesting
Men vraagt ons wat ...
 
Geachte redactie,
Ik heb onlangs uw verhaal over ijzertoevoeging gelezen. Wat U daarover beweert klinkt misschien heel geleerd en zal heel wat mensen de indruk geven dat het waar is, maar... ikzelf gebruik nu al ettelijke jaren uitsluitend een ijzertoevoegmiddel als plantenmest in mijn aquarium en de planten zien er mooi groen en stevig uit. Waar blijft U dan met die mooie theorie over magnesium en mangaan en zo?
Zou het misschien toch niet kunnen dat een ijzerbemesting alleen voldoende is om resultaten te boeken? Ik blijf het alleszins gewoon verder doen! Alleszins tot ik andere tekorten opmerk maar dat is in de 15 jaar dat ik ijzer toepas nooit voorgekomen. Mag ik uw mening over deze stelling.
J.-P. C - Brussel
 
Sommige mensen houden er klaarblijkelijk een heleboel meningen op na. Sommige zijn bijzonder hardnekkig en worden te pas en helaas ook te onpas als “de waarheid” geëtaleerd. Wat ik bedoel is dat deze stellingen – nadat ze zo veelvuldig door iedereen zijn aangehaald – nog zelden aan de realiteit worden getoetst. Hoe vaak meet u het ijzergehalte van uw aquariumwater? Hoe meet u dat dan? Met een professionele meetset met hoog scheidend vermogen of met een goedkoop aquariumtestje?
Zeker in gesloten systemen, zoals een aquarium, is alles een kwestie van omstandigheden. Van de meer dan 2000 aquariumwateranalyses die ik tot op heden heb uitgevoerd kan ik met de hand op het hart verklaren dat ik nooit 2 x dezelfde resultaten ben tegengekomen. Biologische systemen zijn overigens op een dergelijke willekeur voorzien. Als je daar over nadenkt is dat de logica zelve natuurlijk: alleen levende materie immers is in staat om, bij steeds wisselende omstandigheden, op de gepaste wijze, in te grijpen. Zo werkt dat in het open systeem van de natuur en zo werkt dat eveneens in het gesloten systeem van een aquarium. Dergelijke stellingen kunnen daarom alleen op heel algemene principes gebouwd worden en moeten steeds marge laten voor variatie, voor wisselende omstandigheden. Zoniet dogmatiseren we de hele toestand. Bij een dogma wordt zondermeer aangenomen dat de stelling juist is en geen bewijs behoeft, noch toetsing aan de realiteit. Dat kan natuurlijk gewoon niet in een variabel systeem en zeker niet als je botweg wil stellen dat ijzerbemesting alleen voldoende is. Gaan we echter uit van de structuur van een chlorofylmolecule dan kunnen we ons een goed beeld vormen van de proporties aan koolstof, magnesium, mangaan en ijzer en zelfs van de hoeveelheden die er nodig zijn om evenwichtige groei te realiseren.
Ik zou natuurlijk uw systeem kunnen evalueren en uitzoeken waarom ijzerbemesting alleen, bij u zo een voortreffelijk resultaat boekt. Ik weet echter niets van uw aquarium. Wat ik bedoel is dat alle omstandigheden een oorzaak kunnen zijn of een gevolg. Alles kan afhangen van de vorm van uw aquarium; van het gebruikte filtersysteem; van de bodembedekking; van de belichtingssamenstelling; van de belichtingsintensiteit; van de belichtingsduur; van de watersamenstelling; van de pH en van de redoxpotentiaal van het aquariumwater; van de waterverversingsfrequentie; van de waterverversingshoeveelheid; van de samenstelling van uw verversingswater; van de beplanting; van de top- en uitdunfrequentie van de beplanting; van de visbezetting; van de voederfrequentie; van de voedersamenstelling; van de voederhoeveelheid en dan tenslotte ook nog van de frequentie van toediening van plantenvoeding en de hoeveelheid ervan in zoverre dat niet gebeurt bij het waterverversen, want dan valt het onder de rubriek “samenstelling van het verversingswater”. Deze opsomming, dit geheel van op elkaar inspelende factoren, wordt “ecologie” genoemd.
Ik hoop dat het u hiermee duidelijk wordt dat binnen een zo rijk palet aan mogelijkheden de gevolgen van een bepaalde actie in elk aquarium anders zijn en kortweg niet te voorspellen zijn tenzij je alle parameters en hun evolutie zorgvuldig uitmeet.
Een stelling zoals “ijzertoevoeging zorgt voor een betere plantengroei” is gewoonweg niet hard te maken.


Goede plantengroei betekent dat, buiten talloze andere omstandigheden, ook de nodige voedingsstoffen ter beschikking moeten zijn. Ijzer is er slechts één van. Foto: Marc Thelissen
Gaan we uit van de samenstelling van een chlorofylmolecule dan baseren we ons op gekende wetenschappelijke materie. Daarvan uitgaande moeten ijzer en mangaan steeds aangetoond kunnen worden. Het zijn sporenelementen die in kleine hoeveelheden nodig zijn maar vaak kunnen grote hoeveelheden ervan een nadelig of totaal ander effect hebben. Magnesium en koolstof worden effectief opgeslagen in het plantenweefsel en wanneer er uitgedund of getopt wordt verdwijnen deze stoffen ook definitief uit het systeem. Ze moeten, m.a.w. steeds aangevuld worden. Het eerste door een mineralenoplossing: de plantenvoeding. Het tweede door een goed werkend filtersysteem en een biodynamische bodemstructuur. Er wordt ook meer van apparatuur gebruik gemaakt om dit laatste element in bruikbare hoeveelheden in het aquariumwater te verspreiden. Ik ben niet zo te vinden voor deze manier van werken. In plaats van een stukje natuur in huis krijgen we zo immers alleen maar een stukje techniek in huis. Temeer daar er eigenlijk in elk aquarium voldoende koolstof in aanleg aanwezig is.
“O.K., maar waarom werkt ijzerbemesting bij mij dan wèl” zult u vragen. Wel, ik denk dat er in uw geval – en waarschijnlijk bij nog talloze andere aquarianen – één van de vele ecologische ingrepen gebeurt die ik in de bovenstaande opsomming reeds suggereerde. Wanneer er aan een gesloten systeem meer ijzer wordt toegevoegd dan er initieel nodig is om de plantengroei te stimuleren, dan zal het overtollige ijzer gebruikt worden om de bacteriegroei te stimuleren. De bacteriën zullen zich niet alleen sneller delen, maar bovendien wordt de bacterie-activiteit intenser, met als onmiddellijk resultaat een verhoging van het kooldioxidegehalte. Deze buitengewone (of eigenlijk heel gewone) koolstofbron zal de plantengroei dan weer stimuleren. Het is dus inderdaad zo dat ijzer de plantengroei positief kan beïnvloeden, maar niet op de manier waarop u denkt en dan nog alleen in zeer gunstige omstandigheden. Eigenlijk meer als een gunstig bijverschijnsel bij overbemesting. In dat geval is het hele systeem ermee gebaat en zeker het filtersysteem.
Opgelet echter. Concludeer hier niet uit dat u dan straffeloos de dosering kunt verdubbelen of zelfs verdrie- of verviervoudigen. IJzer in dergelijke voedingsoplossingen wordt immers “in beweging” gehouden door een chelator. Een chemische verbinding die belet dat het ijzer te snel in verbinding zou gaan met andere stoffen. Een te hoog chelatorgehalte heeft een dubbel nadelig effect. Om te beginnen kan een hoge concentratie het ijzer dan weer zodanig in beweging houden dat het niet door de planten kan opgenomen worden. Vervolgens is het ook weer giftig voor planten en zorgt ervoor dat er gaten in de bladeren “vallen”. Respecteer dus de aangegeven concentraties!
Verhoging van plant- en/of ijzervoedingsdoseringen leiden tot een te hoog gehalte aan chelatoren waardoor er gaten in de planten verschijnen. Zoals hier bij Cryptocoryne wendtii en C. x-willisii.
Foto: Peter de Batist