Vist BBAT

Maandblad voor aquarium- en terrariumkunde
Visit BBAT
(Ga terug met de knop "Vorige")
Publicatie
Jaargang 55/09:221
Onderwerp Visziektes: oogvertroebeling (staar)
Men vraagt ons wat ...
 
Geachte redactie,

Graag had ik van een kenner een mogelijk antwoord gekregen op mijn vraag i.v.m mijn aquarium.
Ik heb vorige week mijn aquarium (hoekmodel van 80x80) volledig opnieuw ingericht. Ik heb dit weekend geconstateerd dat bij 1 van mijn 2 diamantgoerami's het binnenste gedeelte van zijn beide ogen vertroebeld blijkt te zijn. Ik heb ondertussen deze 2 vissen afgezonderd in een apart aquarium en vraag me nu af of ik hier te doen heb met een al dan niet bacteriële infectie.
Ik hoop dat u als "kenner" op mijn probleem een antwoord kunt geven. Alvast bedankt.

EDW - Planetinternet
 
Uit uw verhaal kan ik niet helemaal afleiden of het bij uw Trichogaster leeri om een hoornhuidvertroebeling (staar of cataract) gaat dan wel om een troebeling van het binnenste van de lens. Dat is voor leken vaak moeilijk te onderscheiden. Voor een correcte behandeling moet u met uw vis een gespecialiseerd dierenarts raadplegen waarvan we in Vlaanderen er gelukkig toch reeds enkelen hebben.
Dat wil niet zeggen dat u zelf niets kunt doen. Ik bedoel hierbij geen actieve ingrepen, maar u zou alvast een "anamnese" kunnen uitvoeren. Een klein zelfonderzoekje naar de mogelijke oorzaken van dit euvel want dat zal de dierenarts allicht sneller tot een diagnose en een aangepaste medicatie leiden. Er zijn immers heel wat oorzaken voor staar en door allerlei aanleidingen te elimineren, wordt de keuze reeds heel wat kleiner. Daarom dit overzicht.
Cataract wordt nagenoeg nooit door een directe bacteriële infectie veroorzaakt. Een kwetsuur kan wel indirect een staarachtige infectie via bacteriën veroorzaken maar dat zal dan zelden aan beide ogen gebeuren. Andere mogelijk oorzaken moeten we bij parasieten zoeken of in de voeding.
Een bekend verwekker is de digene zuigworm Dyplostomum spathaceum (tekening 1). We spreken dan van "wormstaar". Digeen wil zeggen dat deze trematode via een tussengastheer bij uw vis moet komen en deze oorzaak is dus alleen aan de orde wanneer die tussengastheer effectief in het aquarium geïntroduceerd werd. Zoals u op de tekening kunt zien, komen er slakken en watervogels aan te pas om deze dieren uiteindelijk bij vissen te krijgen. Een situatie die wel kan bestaan bij vissen die in Zuidoost-Azië in openlucht gekweekt werden en vervolgens geëxporteerd naar Europa. Deze parasitose is zeker niet onschuldig. De parasiet doorboort immers de oogbol om daar binnenin te komen. Dat is dan meteen de oorzaak van die vertroebeling. In het wild levende vissen zullen hooguit door één of twee parasietjes belaagd worden, maar in een kweekbak of vijver zijn er dat vaak veel meer, met niet zelden de dood tot gevolg.
Oorzaken in verband met voeding zijn er legio. Zo kan een overmatig gebruik van choline daartoe leiden. Choline is een basiscomponent van lecithine die vaak als emulgator in kunstmatige voeders wordt aangewend. Verder is het tekort aan vitamine A, riboflavine (vit B2), vitamine C en het mineraal zink een belangrijke oorzaak. Dat laatste ontstaat vaak wanneer er te veel kalk in de voeding en het milieu aanwezig is. Ook polluerende stoffen kunnen bij vissen cataract veroorzaken. Dat is b.v. bekend bij regenboogforel die aan thiocetamide - overigens een carcinogene stof - wordt blootgesteld.


De cyclus van Dyplostomum spathaceum. Uit het ei komt een larve vrij die 'miracidium' genoemd wordt en een waterslak opzoekt. In de lever van deze tussengastheer groeit ze uit tot een 'sporocyst' (een 'blaasje' vol sporen). Die sporen groeien in 6 weken tijd uit tot 'furcocercariën' (= larve met een gevorkte staart) die vrij rondzwemmen en binnen de 2 dagen een vis moeten vinden. Zoniet sterven ze af. Vissen zijn hier slechts een tussengastheer. We zullen dus nooit de volwassen vorm van deze worm meemaken in een aquarium. De furcocercarie dringt in de vis binnen via de huid, wordt 'metacercarie' en migreert in maximaal 7 dagen naar het oog. De cyclus wordt voltooid doordat de vis wordt verorberd door een watervogel en als volwassen 'trematode' of zuigworm in hun spijsverteringsapparaat verder leeft
(tekening : Mark Van den Brande).
In de literatuur worden occasioneel ook nog andere oorzaken voor cataract aangevoerd die misschien toch wel de moeite waard zijn omdat het bij uw diamantgoerami optrad na aanpassingswerken in het aquarium. Zo kan een buitengewone blootstelling aan zonlicht een oorzaak zijn maar ook een plotselinge afkoeling. Beide oorzaken kunnen zowel echte staar als binnenvertroebeling als gevolg hebben. Mogelijk is één van deze oorzaken hier aan de orde.
Tot slot kan cataract ook nog optreden als secundair verschijnsel bij 'endoftalmie' of naar binnen 'uitdrogende' ogen. Dat euvel is vaak een bijverschijnsel van een inwendige infectie die door virussen, maar ook door bacteriën uit de genera Aeromonas en Vibrio veroorzaakt worden.


Literatuur:
AUSTIN B. & AUSTIN D.A. - 1987 - Bacterial Fish Pathogens - John Wiley & Sons - New York
FERGUSON H.W. - 1989 - Systemic Pathology of Fish - Iowa State University Press - Ames
GABRISCH K. & ZWART P. - 1995 - Krankheiten der Heimtiere - Schlütersche - Hannover
VAN DEN BRANDE M. - 1996 - Verminose bij vissen - Aquariumwereld - 49/03:65-70 - 49/05:125-131 - Blaasveld/Willebroek