Vist BBAT

Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
Visit BBAT
(Ga terug met de knop "Vorige")
Publicatie
Jaargang 55/11:276
Onderwerp Terrarium: voedingssuplementen voor kameleons
Men vraagt ons wat ...
 
Hallo,
kan u mij de dagelijkse oraal toegediende dosering geven voor 2 kameleons van 55 gr van het product squamavit?
De dieren lijden aan een zeer groot calcium, vitaminen en mineralen tekort.
Patricia (via e-mail)


Chamaeleo calyptratus, de jemenkameleon wordt veelvuldig nagekweekt. Volgens sommige bronnen zou er al behoorlijk wat inteelt aanwezig zijn omdat de huidige terrariumpopulatie duidelijk een smalkweek is. De oorspronkelijke ingevoerde dieren waren slechts met een 10-tal en dat maakt dat alle huidige dieren in de liefhebberij zeer nauw familie van elkaar zijn. Dat verklaart de slechte conditie van vele van die dieren die dus ten allen tijde een voedingssupplement nodig hebben.
(Foto: Geert Van Dromme)

Squamavit en andere gelijksoortige producten voor het bepoederen van voederinsecten met mineralen en vitaminen zijn initieel bedoeld voor de preventie van die mineralen- en vitaminetekorten en niet voor het herstellen ervan. Het is dus geen medicament waarmee we de gevolgen van een verkeerde of te schrale of te weinig gediversifieerde voeding kunnen ongedaan maken. Dergelijke ingrijpende stofwisselingsfouten bijsturen is eigenlijk een medische behandeling en dient dus onder toezicht van een dierenarts te gebeuren.
Dat wil niet zeggen dat u dat niet mag proberen. Dat is alleszins beter dan niets doen, zeker als u niet in de gelegenheid bent om geregeld een competent dierenarts op te zoeken. Een dierenarts zal zich echter op onderzoek van de patiënten moeten steunen en derhalve de calciumspiegel van het bloed moeten laten bepalen. Technieken die zeker onbereikbaar zijn voor de modale liefhebber.
Het is overigens om die mogelijkheid toe te passen dat speciaal bij het product Squamavit de oplossingseigenschappen gespecificeerd werden. Echter, het dagelijks - oraal - toedienen van Squamavit is een vrij ruwe behandeling die stressgevoelige dieren, zoals kameleons, niet in dank zullen aannemen en misschien meer stress veroorzaken dan nodig is. In ieder geval meer - kan ik me voorstellen - dan een injectie met calciumgluconaat door een dierenarts. De enige manier immers om Squamavit enigszins gedoseerd toe te dienen, is in vloeibare vorm. Drie van de bijgeleverde afgestreken maatlepeltjes kunnen nl. in 1 ml water opgelost worden. Dit beetje vloeistof moet met een injectiespuit, zonder naald, rechtstreeks in de bek gespoten worden. Een behandeling waartegen kameleons zich, naar mijn ervaringen, doorgaans duchtig verzetten. Ze kunnen hun kaken behoorlijk stijf op elkaar houden! Bovengenoemde hoeveelheid staat dan voor 97,5 mg calcium en 2,43 I.U. vit. D3. Voor de dosering moet de leek zich immers richten op de vit. D3-tolerantie van reptielen. Enerzijds omdat het toedienen van calciumzouten ZONDER deze vitamine volstrekt zinloos is. Anderzijds omdat dosissen die hoger zijn dan 100 I.U./per kg lichaamsgewicht/per overandere dag schadelijke bijwerkingen met zich meebrengen. Als we het houden op een veilige dosis van 75 I.U/per kg lichaamsgewicht/per overandere dag (= 0,075 I.U/per g) dan mogen we uw kameleons van 55 g overandere dag 0,075 x 55 = 4,125 I.U vit. D3 toedienen. Met 5 afgestreken maatlepeltjes in 1,5 ml water wordt dan theoretisch aan de berekende behoefte voldaan en dan krijgen de dieren overandere dag 162 mg calcium binnen of 81 mg per dag.
Of dit zal volstaan, kan ik niet inschatten. Zoals ik al zei is dit het werkterrein van de dierenarts. Alles zal in ruime mate afhangen van de conditie en stressbestendigheid van de dieren. Misschien zijn er secundaire infecties die de effecten teniet doen of is de avitaminose en hypocalcemie reeds zover gevorderd dat de nieren niet meer naar behoren werken. De kans bestaat dan dat het toegediende calcium zich b.v. als niersteen gaat manifesteren. Binnen de "Werkgroep Ziekten van Terrariumdieren" hebben wij reeds menig geval van dergelijke aandoeningen door kalk- en vitaminegebrek ter studie gekregen.
Dat is de reden dat Squamavit, en andere gelijkaardige vitamine-/mineralenpreparaten, werden geproduceerd: nl. de preventie van dergelijke ziektebeelden.
In de gebruiksaanwijzing van dat product lezen we bovendien nog heel wat interessante en bruikbare informatie:
"Het kan rechtstreeks of onrechtstreeks toegediend worden. De eenvoudigste methode is de voederinsecten of het groenvoer te bepoederen. Op die manier kan onmogelijk correct gedoseerd worden maar u zult snel merken dat een regelmatig gebruik een positieve invloed op de dieren uitoefent. Vooral aangekochte voederinsecten kunnen op die manier terug de voedingswaarde winnen die ze door de stockage in verkoopporties meestal verliezen. Meelwormen (Tenebrio molitor), buffalowormen (Alphitobius diaperinus), moriowormen (Zophobas atratus morio), huiskrekels (Acheta domesticus), bandkrekels (Gryllodes sigillatus), Indische veldkrekels (Gryllus bimaculatus), steppekrekels (Gryllus assimilis), Afrikaanse treksprinkhanen (Locusta migratoria migratorioides) en woestijnsprinkhanen (Schistocerca americana gregaria) kunnen op die manier omgevormd worden tot prooidieren die de voedingswaarde van weideplankton benaderen. De structuur van het poeder werd bovendien zo gemanipuleerd dat het gemakkelijk aan het exoskelet van de voederinsecten blijft kleven.
De indirecte methode bestaat erin dit poeder regelmatig mee te voeren aan de insecten die u zelf als voedseldier kweekt. Op die manier komen deze insecten vanzelfsprekend in een betere conditie. Desondanks blijft het wekelijks bepoederen vóór het voederen aanbevolen, zeker voor delicate soorten zoals Kameleons.
Koopt u uw voedseldieren aan in grote hoeveelheden, dan verdient het aanbeveling ze wat ruimer te huisvesten en ze een schaaltje Squamavit ter beschikking te stellen.
Ten slotte werd ervoor gezorgd dat alle ingrediënten zeer goed in water oplossen. Tot drie van de meegeleverde maatlepeltjes kunnen probleemloos in 1 ml (!) water opgelost worden. Een hoeveelheid die door middelgrote reptielen dagelijks kan opgenomen worden. Dat kan met een injectiespuit in de bek gespoten worden. Op die manier kan men min of meer doseren of tenminste de toegediende hoeveelheden onder controle krijgen. Jonge dieren of drachtige wijfjes hebben een hogere kalkbehoefte (tot 930 mg calcium per kg lichaamsgewicht per dag).
Ter vergelijking, enkele gewichten van reptielen: Takydromus sp.; Anolis carolinensis; Teratoscincus sp. 2-3 g - Dasia sp.; Calotes sp.; Iguana iguana (juv.) 20-30 g - Lacerta lepida; Iguana iguana (medio) 30-50 g ".
Deze laatste gegevens zijn beslist interessant. Liefhebbers wegen hun dieren meestal niet en als er dan voedingssuplementen of medicamenten toegediend moeten worden resulteert dat - meestal - in overdoseringen.

Wanneer u toch wilt proberen uw dieren te "genezen" dan wens ik u alvast goede moed en hopelijk laat u mij ooit eens de resultaten weten.