Vist BBAT

Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
Visit BBAT
HOME

Advertising in aquariumwereld

 

aquariumwereld stelt maandelijks 16 publiciteitsbladzijden en 3 omslagbladzijden ter beschikking van sponsors voor het bekendmaken van hun zaak, hun producten of hun diensten, gericht tot het interessegebied

aquarium, terrarium, vijver.
     

voorwaarden

kostprijs

contactadres

 

VOORWAARDEN

1.

Het contract slaat steeds op 11 publicaties, om praktische redenen lopend van maart tot februari. Geen verschijning in augustus.

2.

Het contract wordt stilzwijgend verlengd, mits schriftelijke opzegging tenminste DRIE maanden vóór de einddatum van het lopende contract.

3.

Er wordt een factuur opgemaakt na twee verschijningen. Alle facturen zijn betaalbaar: contant na ontvangst op rekeningnummer IBAN: BE62 4011 0266 9161/ BIC: KREDBEBB t.n.v. BBAT vzw, Beningstraat 10, 2230 Herselt.

4.

Wijzigingen of wisselende advertenties zijn mogelijk per maand.

5

Publiciteitsmateriaal dient in ons bezit te zijn min. TWEE maanden vóór de verschijningsdatum.

6. De adverteerder is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advertentie.

7.

Aanleveren van de advertenties kan op de volgende wijze:

 

a.

formaat volle blz. H = 240 mm; B = 165 mm

 

b.

digitaal als *.JPEG, *.TIFF, *.EPS of Photoshop *.PSD formaat met een minimum resolutie van 300 dpi en in een formaat dat min. 10% groter is dan de uiteindelijke opmaak - CMYK kleurprofiel

 

c.

gecertifieerd PDF-formaat (op basis van 4-kleurendruk)

8.

Opmaak kan ook door onze zorgen tegen kostprijs.

 

a.

aanleveren van de tekstfiles in Word-formaat (*.doc) of Rich Text File (*.rtf) of Textfile (*.txt)

 

b.

afzonderlijk aanleveren van logo’s of afbeeldingen, zoals aangegeven onder 7.b

 

c.

foto’s of dia’s kunnen door onze zorgen, tegen kostprijs, gedigitaliseerd worden.

 

d.

meeleveren van een voorbeeld of schets wordt aanbevolen

 

e.

vóór publicatie wordt steeds een voorbeeld aan de klant gestuurd.

Top

KOSTPRIJS

A. Omslagpagina's: steeds full-color- volle pagina
  2de kaftpagina 1.150,00 €
  3de kaftpagina 1.320,00 €
  4de kaftpagina 1.210,00 €
B. Binnenpagina's
  Full-color volle jaargang éénmalig  
  1 bladzijde 1.100,00 € 270,00 €  
  1/2 bladzijde 650,00 € 200,00 €  
  Zwart-Wit volle jaargang éénmalig  
  1 bladzijde 850,00 € 250,00 €  
  1/2 bladzijde 475,00 € 175,00 €  
   

Belangrijk !

Mits een toeslag van 25,00 € op jaarbasis plaatsen wij uw logo en naamvermelding op onze website onder de rubriek “sponsors” met een link naar uw eigen website.

 

Mits een toeslag van 62,00 € op jaarbasis plaatsen wij uw volledige advertentie op onze website onder de rubriek “sponsors” met een link naar uw eigen website.

MAAK GEBRUIK VAN DEZE EXTRA SERVICE !
Top

 

CONTACTADRES

BBAT-PUBLICITEIT

WILLY LUTS

Kerkplein 11/3

B-3582 KOERSEL

willy.luts2@telenet.be

Phone. ++32(0)473.39.86.54

 

Toezending van materiaal

postadres

AQUARIUMWERELD

 
 

Groeningelaan 52 bus 51

 
 

B-8500 KORTRIJK

 

e-mail

info@aquariumwereld.be

 

 

Phone. ++32(0)56.22.19.77

Top