Cerianthus membranaceus
(Spallanzani, 1784)

Cerianthus membranaceus
Foto: A. Bijnens

IDENTITEIT: orde: Ceriantharia; familie: Cerianthidae.
EERSTBESCHRIJVING: In 1784, door Spallanzani, als Tubularia membranosa - in 1830, door Delle Chiaje, in het genus Cerianthus geplaatst.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: Cilinderroos - Kokeranemoon
MAXIMALE GROOTTE: 30 40 cm, door samentrekking van spieren echter tot 1/5 van de normale grootte.
HOUDBAARHEID: Cilinderrozen stellen meestal geen grote problemen. ln de natuur komen ze dikwijls in sterk vervuilde wateren voor, zodat waterkwaliteit nauwelijks een rol speelt. ln het aquarium eisen ze een niet geringe plaats op. Daarbij komt nog dat kokeranemonen zeer snel groeien. Een dikke zandlaag wordt op prijs gesteld. Ze houden van een lichte stroming. Andere lagere dieren moeten we uit het bereik van de lange tentakels houden. Goed verzorgde dieren kunnen jarenlang in het aquarium leven.
DIERENRIJK
D d II 01
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 8,0 - 8,3 7,8 - 8,4
Dichtheid 1,024 1,022 - 1,026
Temperatuur °C 20 - 27 24 - 28
VERSPREIDING: Middellandse Zee en overeenstemmend gebied van de Atlantische Oceaan
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Modderige bodem, waar ze hun zelfgebouwde koker diep kunnen inboren. Ze komen voor op een diepte van n tot acht meter.
GEDRAG:Door middel van sterke spieren kunnen ze zich in een oogwenk in hun koker terugtrekken. Pas geruime tijd later komen ze langzaam weer tevoorschijn. Ze kunnen hun koker verlaten om dan op een andere plaats een andere te bouwen. De bevolking van het aquarium dient zorgvuldig gekozen te worden. De tentakels zijn immers gevaarlijke wapens voor kleine of zwakke vissen.
Gewone anemonen houden we best uit hun buurt.
VOEDSEL: Het voedsel geeft doorgaans geen problemen. De dieren zijn alleseters in de ware zin van het woord. Voedseldelen kunnen gemakkelijk met bijvoorbeeld een plantentang in de nabijheid van de tentakels gebracht worden, zodat andere vissen geen kans zien het te bemachtigen. Het verdient aanbeveling dagelijks een kleine hoeveelheid te voeren. Alleen dan zullen ze dagelijks uit hun koker tevoorschijn komen.
VOORTPLANTING: Hermafrodiet. Door regeneratie bestaat de kans dat n gewond exemplaar zich ontwikkelt tot twee zelfstandige individuen.
BIJZONDERHEDEN: Niet alle cilinderrozen in de handel behoren tot de soort C. membranaceus. Er zijn ook veel tropische soorten verkrijgbaar.
Bewerkt door:
J. Capiau, juni 1986
Laatst bijgewerkt op: 03-08-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE