Macropodia rostrata
(C. Linnaeus, 1761)

Macropodia rostrata
Foto: Harry Voet

IDENTITEIT: orde: Decapoda; familie: Majidae.
EERSTBESCHRIJVING: door C. Linnaeus.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: hooiwagenkrab.
MAXIMALE GROOTTE: lichaam tot 1,7 cm lang.
GESLACHTSONDERSCHEID: de scharen van de mannetjes zijn forser gebouwd.
HOUDBAARHEID: zeer goed houdbaar, mits men beschikt over een gekoeld aquarium. Niet samen houden met andere krabben, waaraan ze zeker ten prooi vallen, noch met grote vissen. Ideaal voor een aquarium met anemonen en allerlei kleine vastzittende lagere dieren. Algen en hydropoliepen-kolonies, o.a. zeecypres (Sertularia cuppressina), hoorncelpoliep (Bugula avicularia), moeten aanwezig zijn, waarmee ze zich camoufleren en waartussen ze haast onvindbaar verdwijnen. Vreedzaam. Kan met meerdere soortgenoten samen in ťťn aquarium. Opletten: trage eters, dus gevaar voor voedselconcurrentie!
DIERENRIJK
O h XIV 57
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 8 - 8,3 7,8 - 8,4
Temperatuur °C
Dichtheid 1,022 - 1,025
VERSPREIDING: Kusten van de oostelijke Atlantische Oceaan op het noordelijk halfrond (gema-tigde klimaatzone),
westelijke Oostzee, Noordzee en Kanaal, Middellandse Zee.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: ondiep water, doch niet in de getijzone. Vooral tussen velden hydropoliepenkolonies of algen, waartussen ze zich camoufleren. In de Oosterschelde veel gezien te Wemeldinge, vanaf 2 m onder de laagwaterlijn tot 15 m. Naar de monding toe, m.i., zeldzamer (te sterke stromingen?) en (nog) niet opgemerkt aan de Oesterdam (Te brak? Te weinig waterbeweging?). Komt niet in brak water voor.
GEDRAG: zeer rustig en vreedzaam, zelfs zeer onopvallend. Ze bevestigen plukjes alg of mosdierkolonie op hun lichaam. Pas na de verschaling zijn ze ongecamoufleerd. Ze zouden zich ook verdedigen door topjes van poliepenkolonies te plukken en die met de scharen in de richting van de belager te houden. Evenwel nog niet zelf waargenomen.
VOEDSEL: ze eten allerlei kleine ongewervelde diertjes, ook planktondiertjes, die ze met de schaartjes uit het water plukken. In het aquarium kunnen Mysis, watervlooien, diepvriesplankton en klein dierlijk voedsel verschaft worden. Nemen van de eerste dag af dood dierlijk voedsel.
KWEEK: de larven zweven een tijd tussen het plankton rond vooraleer ze op de bodem gaan leven na hun metamorfose tot krab. Waarschijnlijk nog niet in het aquarium gekweekt omwille van deze moeilijkheid.
BIJZONDERHEDEN:
Bewerkt door:
F. Van Goethem en H. Voet, februari 2002
Laatst bijgewerkt op: 24-07-2017
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE