Sabellastarte spectabilis
(Grube, 1878)

Sabellastarte spectabilis
Foto: Werner Bleys

IDENTITEIT: orde: Sabellida; familie: Sabellidae.
EERSTBESCHRIJVING: Door Grube, in 1878, als Sabella spectabilis, in Mem de L'Academ Imperiale des Sciences de St.Petersbrg., Ser. 7, 25(8): 1-300
SYNONIEM: Sabellastarte indica, Sabellastarte magnifica
NEDERLANDSE NAAM: Kokerworm
MAXIMALE GROOTTE: Afhankelijk van de soort, van enkele millimeters tot 50 cm.
HOUDBAARHEID: Kokerwormen zijn het best houdbaar in een aquarium dat lichtjes vervuild is. m.a.w. waar een grote concentratie van micro-organismen voorhanden is. In een specifiek lagere dierenaquarium kunnen ze jaren gehouden worden. Dit impliceert een levensgemeenschap waar slechts enkele kleine en rustige vissen kunnen verblijven.
DIERENRIJK
L a XVI 01
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 8,0 - 8,3 7,8 - 8,4
Dichtheid 1,024 1,024 - 1,026
Temperatuur °C 25 - 28 23 - 28
VERSPREIDING: Indische en Stille Oceaan
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Koraalriffen, rotsige gebieden en op zanderige bodem, op plaatsen waar bovendien een matige stroming aanwezig is.
GEDRAG: Kokerwormen behoren tot de vastzittende lagere dieren die zich dan uiteraard niet kunnen verwijderen van eventuele aanvallers. De tentakelkroon die niet alleen voor voedselverwerking en ademhaling zorgt, kan razandsnel en bij de minste verandering in de omgeving, een plotse schaduw of een plotse hevige waterverplaatsing, in de koker verdwijnen. Op deze manier wordt ook de waterinhoud van hat Iichaam regelmatig ververst. De worm stuwt dit dan langs het andere uiteinde van de koker naar buiten. Om deze reden is het niet aan te raden de kokerworm in het zand te plaatsen. Bi] slechte omstandigheden (vwaterkwaliteit, teveel of te weinig stroming, enz.) kan dit dier spontaan zijn tentakelkroon afwerpen. Worden de slechte faktoren van de verzorging teniet gedaan, dan zal de kroon na enkele weken geregenereerd zijn. Verlaat de vworm zijn koker volledig, dan is het dier meestal ten dode opgeschreven.
VOEDSEL: Eters van plankton en andere microŲrganismen. Trilharen op de tentakels brengen de voedseldeeltjes naar de mondopening. Te grote delen worden afgevoerd of als bouwmateriaal voor de koker gebruikt. Bij het voederen met mosselmelk moeten we ervoor zorgen dat de trilharen niet aan elkaar gekleefd worden. Met een matige stroming wordt dit verholpen.
Voortplanting: Deze tweeaslachtige dieren worden regelmatig nagekvveekt. Mits de omstandigheden optimaal zijn zullen de jonge wormen zelfs kunnen opgekweekt worden.
BIJZONDERHEDEN: Sommige soorten bezitten een doksel waarmee ze hun koker kunnen afsluiten.
Bewerkt door:
J. Capiau, april 1990
Laatst bijgewerkt op: 02-05-2017
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE