Bolbitis heudelotii
(Bow ex Fťe, 1845)

Bolbitis heudelotii
Foto: Robert Van Mossevelde

IDENTITEIT: orde: Filicales; familie: Lomariopsidaceae.
EERSTBESCHRIJVING: ln 1845, door Bory, naar gegevens van Fee, als Gymnopteris heudelotii, in Hist. Acorst. 1845 p. 45.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: Afrikavaren
MAXIMALE GROOTTE: Planten die vijfenveertig centimeter hoog worden zijn geen zeldzaamheid.
HOUDBAARHEID: Deze varen stelt bijzonder weinig eisen en is daarom goed te houden in haast elk aquarium. Verlangt wel stromend water.
PLANTENRIJK
Q b III 26
       
Milieu Aquarium Vermeerdering
Zuurtegraad pH 6,6 - 7 ca. 7

Via uitlopers van
de wortelstok

Totale hardheid °DH 0 - 2 0 - 15
Temperatuur °C 23 - 28 23 - 28
Licht
VERSPREIDING: Tropisch Afrika
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Wordt aangetroffen in snelstromende en heldere rivieren in het westen van tropisch Afrika. Meestal zitten ze verankerd op rotspartijen. Tijdens het regenseizoen komen ze totaal onder water te staan.
BODEM: Het is een varen welke zijn voedsel via de bladeren opneemt. Hij wordt niet in de bodem geplant, doch eerder vastgemaakt aan stenen of kienhout, zoals we dit doen met javavarens.
LICHT: Mijn ervaring met deze plant duidt er zeer duidelijk op dat de belichting van zeer ondergeschikt belang is. Kan het best groeien onder een lamp of onder een drijfplant.
VERMEERDERING: De vermeerdering geschiedt door uitlopers van het rhizoom. - We moeten enkele factoren bijzonder in het oog houden: het is een plant welke niet houdt van kalkrijk water, hoe zachter hoe beter en de pH moet neutraal tot zachtzuur zijn. Wat echter het belangrijkste is, is een goede watercirculatie (goede stroming) en er mag zich geen neerslag vormen op de bladeren. Het is een plant welke door zijn harde bladeren geen aantrekkingskracht uitoefent op de vissen. Het rhizoom kan gesplitst worden en de vermenigvuldiging zal dan sneller gaan.
BIJZONDERHEDEN: Het is een ideale plant voor het cichlidenaquarium. Het is een robuuste plant, welke we goed kunnen vastmaken aan stenen, waardoor zelfs gravende dieren de plant met rust laten. Vermits er geen bijzondere belichtingseisen gesteld worden, kan men ze ook goed aanwenden in het kweekaquarium.
Bewerkt door:
Aimť Bijnens, oktober 1996
Laatst bijgewerkt op: 02-06-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE