Butomus umbellatus
Linnaeus, 1753

Butomus umbellatus
Foto: Guido Lurquin

IDENTITEIT: orde: Alismatales; familie: Butomaceae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1753, door Linnaeus
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: zwanenbloem. Er bestaan daarnaast nog tal van plaatselijke namen.
MAXIMALE GROOTTE: 70 tot 150 cm voor niet volledig ondergedompelde planten.
HOUDBAARHEID: de plant moet minstens in 5 cm diep, hoogstens in 30 cm diep, water staan. Bij grotere diepte kan de bloei achterwege blijven. Ze verlangen een plaatsje in de volle zon op een voedselrijke bodem. lnplanten tussen iets lagere stevige bossige planten om windschade te voorkomen.
PLANTENRIJK
R g I 07
       
Milieu Aquarium Vermeerdering
Zuurtegraad pH

door deling van
de wortelstok,
of door zaden

Totale hardheid °DH
Temperatuur °C
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: De gematigde streken van Europa. Azie en Noord-Afrika
Kaart voorkomen
BIOTOOP: komt voor aan de oevers van stilstaand of traag stromend water.
GEDRAG: de plant bloeit tijdens de periode juni-september De overvloedig afgescheiden honig lokt vooral bijen- en vliegensoorten aan. ln diepere gedeelten komen totaal ondergedompelde planten voor met zeer smalle bladeren. Deze kommervorm is steriel maar kan wel, via zijn wortelstokken, de verbinding met de andere oever maken.
BODEM: de bodem moet voedselrijk zijn en liefst klei bevatten.
VERMEERDERING: in het voorjaar kan men de wortelstokken delen. Het zaaien gebeurt in de herfst in schalen gevuld met een kleihoudende bodem. Zaden en bodem dienen steeds onder water te staan. ln de lente worden de plantjes verspeend in potjes en verder buiten opgekweekt.
BESCHERMD ! BIJZONDERHEDEN: de plant is wettelijk beschermd ! In de handel is hij echter vlot verkrijgbaar. De bladeren zijn vlijmscherp en kunnen snijwonden veroorzaken. - Sommige auteurs behouden de oude indeling van Butomus in de Alismataceae
Bewerkt door:
Femand Verbeeck, maart 1999
Laatst bijgewerkt op: 13-08-2014
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE