Cryptocoryne pontederiifolia
Scott, 1863

Cryptocoryne pontederiifolia
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Arales; familie: Araceae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1863 door Scott in Miquel, Ann. Mus. But. Lugd. -BAT. 1, p.122.
SYNONIEM: Cryptocoryne sulphurea
NEDERLANDSE NAAM:
MAXIMALE GROOTTE: mooie forse plant die onder gunstige omstandigheden 15 tot 25 cm hoog kan worden, waarvan de helft voor rekening is van de bladsteel. Meestal blijven de planten in het aquarium kleiner maar toch is het geen soort voor kleinere aquaria. Langzame tot gemiddelde groeier.
HOUDBAARHEID: niet zo onderhevig aan verslijming als andere soorten doch reageert toch op storingen in het milieu. Liefst weinig verplanten want dan treden vaak kommervormen op. De wortels zijn zeer kwetsbaar. Het is een stevige plant die het ook goed doet in een aquarium met forse vissen.
PLANTENRIJK
R g IX 01
       
Milieu Aquarium Vermeerdering
Zuurtegraad pH   6 - 7,2 Uitlopers
Totale hardheid °DH   6 - 8
Temperatuur °C 22 - 25
Geleidbaarheid µS    
VERSPREIDING: AziŽ: Sumatra, langs de westkust in het middendeel van het eiland.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: groeit op beschaduwde plaatsen in beken niet ver van de kust op een zanderige of modderige bodem. De invloed van eb en vloed langs de kust is stroomopwaarts in die beken nog zeer ver merkbaar door het periodieke opstuwen en daarna weer afvloeien van het water (zoetwatergetijdenzone). Ook de tropische regenval heeft zijn invloed en maakt dat de plant een zeer amfibische levenswijze heeft. - Sporadisch aangeboden als gecultiveerde Cryptocoryne uit Singapore.
GEDRAG: groepsplant die geschikt is voor de middenzone of de achterzijde van het aquarium. Hij leent zich ook uitstekend voor het aanleggen van een "straatje". Bij een sterke belichting is de plant ook als solitair te gebruiken. Hij blijft dan meer compact en groeit breed uit. In de schaduw (bijvoorbeeld achtergrond) is de groeivorm hoger en smaller.
BODEM: een voedselrijke bodem bestaande uit grof zand met een aanvulling van turf en klei. Ook een kleine dosis ijzerbemesting komt de groei ten goede. De plant wortelt zeer diep en de dikte van de bodem dient 6 ŗ 7 cm te bedragen.
LICHT: niet te fel licht. De planten zijn op hun mooist als zij wat in de schaduw staan van oppervlaktebegroeiing.
VERMEERDERING: vermeerdert zich snel onder gunstige omstandigheden via uitlopers. Deze kunnen wel 20 ŗ 25 cm van de moederplant wegkruipen.
BIJZONDERHEDEN: zeer geschikt om in moerascultuur te plaatsen. Bloeit dan vrij regelmatig. Meestal zullen ze spontaan bloeien na een periode van relatieve droogte, een lagere temperatuur en halve duisternis. De groeivorm is in emerse cultuur meer gedrongen en krachtiger. - Vaak nogal eens verward met Cryptocoryne ferruginea Engler.
Bewerkt door:
R. Sneyers, maart 2005
Laatst bijgewerkt op: 11-07-2010
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE