Lythrum salicaria
Linnaeus, 1753

Lythrum salicaria
Foto: Freddy Haerens

IDENTITEIT: orde: Myrtales; familie: Lythraceae.
EERSTBESCHRIJVING: Linnaeus in 1753
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: gewone kattenstaart. - De Duitse naam "weiderich" niet verwarren met "wederik".
MAXIMALE GROOTTE: 150 cm. De grootte is rechtstreeks evenredig met de plaats t.o.v. het water.
HOUDBAARHEID: zeer taaie, overblijvende plant voor oever- en moeraszone. Een standplaats in de zon is noodzakelijk omwille van de bestuiving door vooral hommels. De plant is één van de weinige, robuuste, moerasplanten met rode bloemen.
PLANTENRIJK
R f XVII 01
       
Milieu Aquarium Vermeerdering
Zuurtegraad pH

scheuren

stekken

zaaien

Totale hardheid °DH
Temperatuur °C
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Azië, Europa, Noord-Afrika, Noord-Amerika en de zuid-oost-rand van Australië.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: groeit op zowat alle mogelijke terreinen. Geeft wel de voorkeur aan oevers van waterlopen, tot ongeveer twintig centimeter diepte tijdens de zomer, en moerassen.
GEDRAG: de plant verschijnt eerder laat in de lente. Door het planten in mandjes of containers belet men de plant te woekeren. Alle soorten (varianten) bloeien tijdens de maanden juni, juli en augustus. De kleur varieert van roze tot lichtpaars.
BODEM: hoe vochtiger en voedselrijker, hoe hoger de plant.
VERMEERDEREN: de plant is éénhuizig maar bezit een ingewikkeld systeem van in lengte verschillende meeldraden en stampers om zelfbestuiving te voorkomen. Men kan de plant in februari in bakjes zaaien en in open lucht plaatsen. Later worden ze dan verspeend (uitgeplant).
Stekken gebeurt meestal door vaklui bij de cultivars. De wortelkluit in maart - april met een scherp, stevig, mes delen is de eenvoudigste methode. Men plant best twee à drie planten per strekkende meter.
BIJZONDERHEDEN: bij de aanschaf van cultivars navragen of ze overblijvend of éénjarig zijn. De var. "Roberts" is iets kleiner maar wel even robuust dan de wildvorm en bezit diepgekleurde compacte bloeiwijzen. Hij is ook vlot verkrijgbaar. Slechts varianten kopen na de bloeiende plant te kennen.
De bloemen zijn, op voorwaarde dat ze bij het snijden voor één vierde open staan, in een vaas, tot veertien dagen houdbaar.
Bewerkt door:
Fernand Verbeeck, maart 2000
Laatst bijgewerkt op: 02-01-2011
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE