Marsilea quadrifolia
Linnaeus 1753

Marsilea quadrifolia
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Marsileales; familie: Marcileaceae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1753, door Linnaeus, als Marsilea quadrifolia in Spec plant 1099
SYNONIEM: Marsilea europaea; M. quadrifoliata; Pteris quadrifolia; Zalusianskya masiloides
NEDERLANDSE NAAM: klavertje vier
MAXIMALE GROOTTE: sterke variabele bladstelen van enkele cm tot bladstelen die boven het wateroppervlak reiken (80 cm)
HOUDBAARHEID: mooi figuratief plantje dat echter moeilijk klein te houden is in het aquarium Deze plant is een watervaren. Dit verklaart de typlsch opgerolde jonge blaadjes De vierdelige bladschijf gelijkt op een klaverblaadje en dat verklaart de Nederlandse naam. De bladeren ontstaan op een kruipende, liggende stengel.
PLANTENRIJK
Q b IV 01
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH
Totale hardheid °DH
Temperatuur °C
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Noordelijk halfrond: Azie; Europa: Noord-Amerika.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: moerasplant, meer emers dan submers voorkomend.
GEDRAG: de bladstelen hebben in het aquarium de neiging door te groeien naar het wateroppervlak. Dit zou men kunnen verhinderen door de planten geleidelijk (gedurende maanden) te laten wennen aan hogere waterstanden, te beginnen met enkele cm.
BODEM: geen specifieke eisen. Een rijkere bodem met klei of leem verdient de voorkeur.
BELICHTING: vrij sterke belichting nodig. Daglicht is ideaal.
VERMEERDERING: in de natuur zowel vegetatief als via sporen die aan de voet van het blad in sporenkapsels gevormd worden. In het aquarium uitsluitend vegetatief door stengeldeling.
BIJZONDERHEDEN: al bij al geen gemakkelijke plant omwille van de sterke neiging tot "doorschieten" en de eerder lage temperatuur.
Bewerkt door:
Gustaaf Suykerbuyk, januari 1998
Laatst bijgewerkt op: 13-08-2014
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE