Micranthemum micranthemoides
(Nuttall, 1817)

Micranthemum micranthemoides
Foto: René Wouters

IDENTITEIT: orde: Solanales; familie: Scrophulariceae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1817, door G.A.Nuttall, als Hemianthus micranthemoides
SYNONIEM: Micranthemum nuttallii, Hemianthus micranthemoides
NEDERLANDSE NAAM: Amerikaans parelkruid.
MAXIMALE GROOTTE: submers tot ongeveer 20 cm, emers kruipt de plant langs de bodem.
HOUDBAARHEID: stelt weinig eisen. De plant kan ook in paludaria emers groeien op vochtige bodem en bij hoge luchtvochtigheid. Van de oever uit verovert de plant ook de waterspiegel. Door zijn fijnheid vergt het inplanten wel wat zorg, maar er zijn mooie kleur- en vormcontrasten mee te krijgen.
Toespassing: middenbeplanting, rand van terassen (verbergt prima de bladstelen van cryptocorynen).
PLANTENRIJK
R f L 10
       
Milieu Aquarium Vermeerdering
Zuurtegraad pH

stekken,
kruipende stengels

Totale hardheid °DH
Temperatuur °C 20 - 25
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Amerika: zuidoosten van de Verenigde Staten (o.a. in de Everglades te Florida), Cuba.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: kruipend moerasplantje, groeiend langsheen de oevers of in ondiep helder water.
GEDRAG: goed groeiende aquariumplant indien voldoende licht aanwezig is. Bealging kan door lichtwegname de plant doen wegkwijnen. Algenbestrijdende middelen worden slecht verdragen. Gevoelig ook voor hoge carbonaathardheid (boven 12 °DH).
BODEM: weinig eisend: neemt met zuiver rijnzand of aquariumgrint genoegen. Alhoewel de plant geen echte hechtwortels bezit, kunnen afgebroken en dus drijvende deeltjes zich aan de achterwand of kienhout vastzetten langs de waterlijn.
LICHT: een sterke belichting laat de plant mooi struikvormig in de breedte uitgroeien. Bij minder licht streeft de plant te sterk omhoog, wordt ijler van uitzicht en de onderwaterstengels rotten weg, waardoor de plant gaat drijven.
VERMEERDEREN: emers kruipt de plant voort tot de bodem geheel bedekt is. Submers kan men de plant toppen. Laat men de onderstukken staan, dan leveren die ook verse scheuten. Enkel bij een sterke verlichting ontstaan submers zijdelings uitstoelende scheuten. In mijn aquarium groeide de plant vooral goed op de achterwand langs de waterlijn. Van daaruit ontstond een langs de waterspiegel kruipende zoom, welke wekelijks bijgeknipt moest worden.
BIJZONDERHEDEN:
Bewerkt door:
Harry Voet, juni 1999
Laatst bijgewerkt op: 31-08-2010
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE