Microsorium pteropus
(Blume, 1829) Ching

[Foto Microsorium pteropus]
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Filicales; familie: Polypodiaceae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1829, door Blume, als Polypodium pteropus, in "Fl. Javae", 168 tab.76.
SYNONIEM: Polypodium pteropus, Polypodium tridactylon, Pleopeltis pteropus, Colysis pteropus
NEDERLANDSE NAAM: Indische vleugelvaren; javavaren.
MAXIMALE GROOTTE: in het aquarium kan deze plant ruim 20 à 30 cm hoog worden. Meestal blijft hij kleiner: 10 à 15 cm. In de natuur aangetroffen planten worden nooit groter dan 15 cm (Sri Lanka).
HOUDBAARHEID: javavaren is haast in elk aquarium te houden, omdat het zeer weinig specifieke eisen stelt.
Aangetroffen op Sri Lanka in water met deze eigenschappen.      
PLANTENRIJK
Q b III 32
       
Milieu Aquarium Vermeerdering
Zuurtegraad pH 6,5-7,5 6,5-7,5 6,5-7,5
Totale hardheid °DH 0-15 0-15 0-15
Temperatuur °C 20-35 20-35 25-28
Geleidbaarheid µS 22    
VERSPREIDING: Zuidoost-Azië
[Verspreiding
BIOTOOP: wordt aangetroffen in grotere rivieren, waar het langs de oevers groeit. Het staat meestal tussen de wortels van de bomen die aan de oevers staan.
GEDRAG: een zeer geschikte aquariumplant, ook in het kweekaquarium en vooral in het cichlidenaquarium.
BODEM: javavaren kunnen we in ons aquarium overal planten behalve in de bodem. We bevestigen het met nylondraad of met haarspeldjes op de achterwand of op kienhoutpartijen, waar het zeer vlug zal groeien.
BELICHTING: wat de belichting betreft stelt het al even weinig eisen. Het kan kort tegen het oppervlak vastgezet worden onder de lampen, maar ook in overschaduwde hoeken. Het zal steeds even goed groeien.
VERMEERDERING: de vermeerdering van deze plant is zeer merkwaardig, omdat deze op verschillende manieren kan gebeuren. 2 mogelijkheden doen zich in het aquarium frequent voor. De plant kan zich vermeerderen door adventiefplantjes op het rizoom of op de wortels, maar er kunnen zich net zo goed nieuwe plantjes vormen op de bovenzijde van de bladeren. Eens deze plantjes ca. 2 cm groot zijn, kunnen we ze lostrekken om ze ergens vast te zetten. Een afgescheurd stuk blad kan voldoende zijn om, al drijvend aan het wateroppervlak, leven te geven aan nieuwe plantjes. Een geslachtelijke voortplanting is eveneens mogelijk.
BIJZONDERHEDEN: een dwergvorm uit India M. pteropus var. minor of de kleine javavaren is gekend. Hiernaast bestaan in de handel ook twee kweekvariëteiten M. pteropus "Tropica" en M. pteropus "Windelov", met een afwijkende bladvorm.
De soortnamen Gymnopteris variabilis en Leptochilus decurrens, die in de oorspronkelijke vivariumkaart als synoniem werden opgegeven, zijn volgens de Duitse plantenspecialiste C. Kasselmann niet geldig voor deze soort.
Bewerkt door:
A. Bijnens, februari 1985
Laatst bijgewerkt op: 05-07-2010
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE