Nymphoides peltata
(Gmelin, 1770) Kuntze

Nymphoides peltata
Foto: Renť Wouters

IDENTITEIT: orde: Gentianales; familie: Gentianaceae.
EERSTBESCHRIJVING: In 1770, door J. GmeIin , als Limnanthemum peltatum, in Nov. Comm. Acad. Petrop. 14:527.
SYNONIEM: Limnanthemum nymphaeoides - Nymphaeoides europaea
NEDERLANDSE NAAM: Watergentiaan
MAXIMALE GROOTTE: Drijvende bladschijven tot ca. 15cm, doch meestal niet meer dan 7cm.
HOUDBAARHEID: Gemakkelijke vijverplant, die vanwege de bloemenpracht eveneens prachtig geschikt is voor het paludarium. Komt ook tot zijn recht in een niet te laag, koud tot matig verwarmd aquarium. Naast de mooi gevormde drijfbladeren en de kortdurende bloei van de onafgebroken ontluikende bloemen, kenmerkt N. peltata zich vaak door een wirwar van stengels, nieuw gevormde planten en vegetatiestengels. Deze woekering tenzij er meer een mangrove-effect wordt nagestreefd, word in het aquarium voorkomen door geregeld alle mogelijke over de bodem kruipende vegetatiestengels te verwijderen. Onder een krachtige belichting is deze plant als achtergronddecoratie goed te gebruiken in combinatie met Nuphar luteum.
In de vijvers en paludaria verheffen de vegetatiestengels zich voordurend, om in de zomermaanden (juli - augustus) behalve de gesteelde bladeren ook de van een franje voorziene bloemen tot ontwikkeling te laten komen. De bloemknoppen ontwikkelen zich onder water, waar ook de vruchten, van de na de bloei terug in het water verzakkende bloemen, zich verder gaan ontwikkelen. Deze zout mijdende plant wordt door diverse insekten en beschutting zoekende vissen bezocht.
PLANTENRIJK
R f XXV 05
       
Milieu Aquarium Vermeerdering
Zuurtegraad pH ca. 7

Vegetatief
en
generatief

Totale hardheid °DH
Temperatuur °C 10 - 24
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Europa, Midden-en Noord-AziŽ. In de VS ingeburgerd, komt ook bij ons in de natuur voor.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Komt voor in stilstaand en langzaam stomend water, op ondiepe oeverranden en moerasachtige verlandingsgebieden.
BODEM: Verankert zich in een zanderige bodem. Toevoeging van klei werkt groeibevorderend, maar stimuleert eveneens de aanzet tot de vorming van jonge planten.
BELICHTING: De lichtbehoefte van de watargentiaan is zodanig sterk, dat dit - samen met de (grote) drijfbladvorming, in diverse literatuurbronnen aangehaald - de plant als een minder goede aquariumplant laat omschrijven.
VERMEERDERING: Door de vegetatiestengels verloopt, zeker in een ondiep vijvergedeelte, het vermeerderen probleemloos. Ook het zaaien in natte grond is mogelijk. Door de dimorfie van de bloemen (lange en korte stuifmeeldraden) geschiedt de overdracht van het stuifmeel d.m.v. buur- en kruisbestuiving.
BIJZONDERHEDEN: In de handel biedt men een varieteit van Nymphoides peltata variegata aan als "tropische plant met drijvende bladeren".
Bewerkt door:
H. Vits, maart 1991
Laatst bijgewerkt op: 14-06-2017
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE