Riccia fluitans
Linnaeus, 1753

Riccia fluitans
Foto: Guido Lurquin

IDENTITEIT: orde: Ricciales of (Marchantiales); familie: Ricciaceae.
EERSTBESCHRIJVING: In 1753 door Linnaeus als Ríccia fluítans in Sp. PI. 2, p. 1139
SYNONIEM: R. canaliculata, R. eudichotoma, R. fluitans var. Caniculata, R. nodosa, R. rhenana
NEDERLANDSE NAAM: watervorkje, gevorkt levermos.
MAXIMALE GROOTTE: thallus tot 5 cm lang en 0,5-1mm breed en een aantal malen vertakt.
HOUDBAARHEID: zeer goed , zowel in vijver als aquarium, wanneer de waterstroming niet té sterk is. Zeer zacht en voedselarm water wordt op de duur niet verdragen.
PLANENRIJK
N a II 12
       
Milieu Aquarium Vermeerdering
Zuurtegraad pH 6 - 8

Vegetatief

Totale hardheid °DH
Temperatuur °C 15 - 30
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Wereldwijd
Kaart voorkomen
BIOTOOP: matig voedselrijk, helder, stilstaand of zwak stromend water. ln beken, sloten, vijvers en laagveenmoerassen. Ook op modderige drooggevallen oevers (dan als landvorm).
GEDRAG: vlak onder het wateroppervlak drijvend en lichtgroene bestanden vormend die het licht filteren. Wanneer de plantjes op vochtige bodem gekweekt worden dan ontwikkelt de landvorm zich. Deze heeft bredere (tot 2mm), maar kortere thalli en kan sporen vormen. Aan de landvorm is duidelijker te zien dat Riccia tot de levermossen behoort. Een aantal venivante soorten kan slechts na microscopisch onderzoek gedetermineerd worden.
BODEM:
BELICHTING: 50 W/100 liter in het aquarium; in de vijver in zon of halfschaduw.
VERMEERDERING: probleemloos door delen van de kussentjes. Sporen worden slechts op het land gevormd. De planten kunnen soms razendsnel dikke kussens vormen in een aquarium. Verwijder regelmatig een deel ervan om te vermijden dat andere planten gaan kwijnen vanwege lichtgebrek.
BIJZONDERHEDEN: een waardevolle, veel zuurstof leverende - waterplant en een ideaal atzetsubstraat voor labyrintvissen. Jonge visjes vinden er een veilig onderkomen voor belagers. Wanneer bovenlicht door de pruiken heen valt kunnen erg decoratieve licht- en schaduwpartijen ontstaan in het aquarium.
Bewerkt door:
Guido Lurquin, december 1997
Laatst bijgewerkt op: 07-05-2014
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE