Ceratophora stoddartii
Gray, 1835

Ceratophora stoddartii
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Squamata; familie: Agamidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1835, door J. E. Gray, als Ceratophora stoddartii, in Indian Zool. Il:19.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM:
MAXIMALE GROOTTE: mannetje 23, vrouwtje 19 cm.
GESLACHTSONDERSCHEID: de minder groot wordende vrouwtjes zijn minder intensief gekleurd en bezitten een duidelijk kleiner neusverlengend orgaan.
HOUDBAARHEID: in verband met het territoriumgedrag kan, in hetzelfde terrarium, slechts ťťn enkel mannetje, tussen meerdere - twee tot vier - vrouwtjes worden ondergebracht. Het terrarium inrichten met de klassieke opbouwelementen, waarvan er enkele speciaal als klimmogelijkheid - stammen, takken en ruwe wanden - worden voorzien. Op de bij voorkeur zachte, donkere bodembedekking mag een watervoorzieningsmiddel niet ontbreken.
DIERENRIJK
Z j IV 05
       
Milieu
dag / nacht
Terrarium
dag / nacht
Kweek
Temperatuur °C 24 / 10 21 / 19
Relatieve vochtigheid % 75
Licht
VERSPREIDING: Sri-Lanka: Nuwara Elya, Hakgala. Dambula en Ratnapura
Kaart voorkomen
BIOTOOP: leeft in koele goed begroeide berggebieden, tussen wortels en takken van struikgewas en steeds in de nabijheid van water. De meest voornaamste struiken waartussen deze dieren worden teruggevonden zijn Taxus, Pinus en Rhododendron.
GEDRAG: vrij mooie en beweeglijke agame. Loopt goed, klimt behoorlijk en bezit een merkwaardig springvermogen. Bakent een vrij groot territorium af. Naargelang de omstandigheden en de gemoedsgesteldheid veranderen ze hun kleurpatroon. Geven de voortdurende onverdraagzaamheid tegenover soortgenoten nooit op.
VOEDSEL: uitsluitend levend voedsel dat beweegt. Kleine sprinkhanen, huiskrekels, meelwormen, kakkerlakken, kamervliegen, kevers, spinnen, naaktslakken, e.d.
KWEEK: behoort tot de mogelijkheden. ln het buitenland behaalden kweekopzetten een goed resultaat, doch kweekverslagen en gedetailleerde gegevens blijven nog steeds op zich wachten. De vrouwtjes leggen hun eieren (twee tot acht stuks) in een ondiepe kuil. De eieren hebben een ontwikkelingsperiode van twee tot drie maanden nodig, waarna de jongen uit hun schelp breken.
BIJZONDERHEDEN: C. stoddartii wordt wettelijk beschermd zodat we, buiten de enkele, met vergunning ingevoerde dieren, ons vooral op de vrij kostbare nakweekdieren moeten toeleggen.

  Update 2019 - Deze soort komt niet voor op Positieflijst Reptielen Vlaanderen (2018).
Bewerkt door:
Hugo Vits, december 1995
Laatst bijgewerkt op: 07-02-2019
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE