Python regius
(Shaw, 1802)

Python regius
Foto: Robert Van Mossevelde

IDENTITEIT: orde: Squamata; familie: Boidae.
EERSTBESCHRIJVING: ln 1802, door Shaw, als Boa regia in Zool. 3:3347, PI XCVI
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: Koningspython
MAXIMALE GROOTTE: 200 cm is uitzonderlijk; 150 cm is normaal.
GESLACHTSONDERSCHEID: Slechts met zekerheid vast te stellen na voorzichtig inwendig onderzoek.
HOUDBAARHEID: Bij goede verzorging, werden leeftijden tot 22 jaar genoteerd. Het terrarium moet groot en hoog zijn en voorzien van een flink waterbekken (minimaal 10 cm diep en minstens 30 cm in doorsnede) en stevige gevorkte takken als wrijfpaal. Voorzie ruime holen en schuilplaatsen. Het verblijf moet regelmatig gelucht worden. Tweemaal per week dient er flink gesproeid.
DIERENRIJK
Z j 29
       
Milieu
dag / nacht
Terrarium
dag / nacht
Kweek
Temperatuur °C 26 - 32 / 22 25 - 28 / 24 idem
Relatieve vochtigheid % 80 - 85 80 - 85 idem
Licht
VERSPREIDING: West- en Midden-Afrika
Kaart voorkomen
BIOTOOP: ln vochtige regenwouden en droge savannes, van West- en Midden- Afrika, waar dit dier op de bodem verblijft, maar ook in de bomen jaagt.
GEDRAG: Zeer vreedzaam, maar krachtig dier, dat zich - opgeschrikt- in een bol oprolt om zů zijn kop te beschermen. Bijt (bij normale behandeling) nooit. Hoort zelfs, omwille van zijn zachte aard, niet in een gezelschapsterrarium thuis. Planten worden niet beschadigd. Er echter voor oppassen, dat ze zich niet rond de lampen kunnen kronkelen, want ze branden er zich aan of wrikken ze los.
VOEDSEL: Veel dieren weigeren aanvankelijk alle voedsel en moeten met halfwassen muizen dwangmatig gevoerd worden. Het dier heeft geen behoefte aan levende prooien. Een jonge rat, om de veertien dagen, is voor een volwassen dier normaal ruim voldoende. Veel exemplaren zijn afkerig van prooien welke albino zijn. Bij normaal etende en niet magere dieren is een voedselweigering, zeker door vrouwtjes, van oktober tot april normaal.
KWEEK: De copulatie heeft plaats omstreeks oktober/november. ln maart/april worden tijdens de nacht 6 tot 9 eieren gelegd. Na 90 dagen komen de eieren uit. Bodemverwarming - onder de vochtige turf- doet de temperatuur onder het nest tot 50 įC oplopen, waardoor de embryo's afsterven. Ingedeukte eieren bekomen daarvan in een vochtige omgeving. Er zijn weinig berichten over doelmatig opgezette kweekmethodes.
BIJZONDERHEDEN: Bij de aanschaf dient men een recent verveld, beweeglijk dier te kiezen, daar tijdens de vervelperiode blindheid, huidziekten en/of -letsels niet merkbaar zijn. Indien het dier in uw bijzijn eet, is veel narigheid met dit dier niet te verwachten. Ook even controleren of de glans niet die is van vaseline of ander vet! Het is bij deze slangen niet uitzonderlijk dat hun huid door niet opgegeten levende prooidieren blijvend beschadigd wordt.
Bewerkt door:
Fernand Verbeeck, december 1994
Laatst bijgewerkt op: 17-06-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE