Callionymus lyra
Linnaeus, 1758

Callionymus lyra
Foto: Harry Voet

IDENTITEIT: orde: Gobiesociformes; familie: Callionymidae.
EERSTBESCHRIJVING: ln 1758, door C. Linnaeus, als Callionymus lyra, in Systema naturae 10 ed.:249.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: Pitvis
MAXIMALE GROOTTE: Vrouw 20, man 30 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: Man: groter, beide rugvinnen en de aarsvin groter en met geel en blauwe tekening; sterk verlengde 1e rugvinstraal. - Vrouw: kleiner, eenkleurige en kleinere vinnen.
HOUDBAARHEID: Goed houdbaar, bij voorkeur in een gekoeld aquarium. Ongekoeld enkel zo er geen "hittegolf" optreedt. Zorgen voor een voldoende grote zandbodem, welke ook enige dikte dient te bezitten (dieren graven zich ook in). Best ťťn mannetje samen met meerdere vrouwtjes om agressiviteit te vermijden.
DIERENRIJK
Z h XXXVI 02
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 8 - 8,3 7,8 - 8,4
Dichtheid 1,022 - 1,026
Temperatuur °C 2 - 22 10 - 22
VERSPREIDING: Oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, van IJsland en Noorwegen tot Senegal, westelijke Oostzee, Noordzee en Kanaal, Europese kant van de Middellandse Zee.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Zand- en modderbodems tot 100 tot 360 m. Ondiep levend in het paaiseizoen, dieper tijdens de winter. In de Oosterschelde 's zomers meestal van net onder de laagwaterlijn tot op zo'n 25 m, op open zandplekken.
GEDRAG: Bodemvis, die op zijn vinnen steunt of dicht over de bodem wegvlucht bij verontrusting. Ze graven zich ook in de bodem in. Voedsel wordt uiteraard ook van de bodem genomen. Mannetjes verdrijven andere mannetjes uit hun gebied. Ze trekken in de natuur naar ondiep water in de paaitijd en in het koude seizoen terug.
VOEDSEL: Kleine bodemdiertjes: slakjes, wormpjes, kleine kreeftachtigen, e.d. ln het aquarium alle gebruikelijke dierlijk voer: mossel, Mysis, ...
KWEEK: Voortplantingsperiode van januari tot eind augustus, al naargelang de plaats van herkomst verschillend (Bij ons: van maart tot augustus). Mannetje toont zijn vinnen aan het vrouwtje tijdens een soort "dans" op de bodem. Ze zwemmen dan naar de oppervlakte terwijl de buikvinnen met elkaar contact houden. Daar worden de eieren afgezet, die wegdrijven. De ouders keren terug naar de bodem en herbeginnen, vaak met een andere partner. De larven leven gedurende de zomer pelagisch en dalen bij het naderen van de winter naar de bodem. .
BIJZONDERHEDEN: Het kleurpatroon kan, bij de mannetjes vooral, variŽren naargelang de herkomst van de dieren. Van mannetjes weet men dat ze tot 5 jaar kunnen halen, vrouwtjes tot 7 jaar. De stekels op de kieuwdeksels en de rugvinstekels zouden giftig zijn, want kwetsuren, erdoor veroorzaakt, genezen slecht.
Bewerkt door:
Freddy Van Goethem & Harry Voet, december 1996
Laatst bijgewerkt op: 29-05-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE