Canthigaster rostratus
(Bloch, 1786)

[Foto Canthigaster rostratus]
Foto: Harry Voet

IDENTITEIT: orde: Tetraodontiformes; familie: Tetraodontidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1786 door M. E. Bloch als Tetrodon rostratus in "Naturgeschichte der Ausland. Fische", Berlin 2:8.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: CaraÏbische kamkogelvis.
MAXIMALE GROOTTE: 12 cm, meest kleiner: 7-8 cm.
GESLACHTSONDERSCHEID: uiterlijk is er geen verschil merkbaar. Mogelijk is er wel een verschil in grootte.
HOUDBAARHEID: sterk, doch aanhoudende hoge temperatuur (28-30 °C) is fataal. Schuilplaatsen voorzien. Het aan het eten krijgen levert geen problemen op. Niet samenhouden met lagere dieren, uitgezonderd sterk netelende anemonen, o.a. Anemonia sulcata. Geen te grote medebewoners: lijdt onder voedselconcurrentie.
DIERENRIJK
Z h XXXVIII 06
       
Milieu Aquarium kweek
Zuurtegraad pH 8,0 - 8,3 7,8 - 8,4  
Dichtheid 1,024 1,022-1,028  
Temperatuur °C 19 - 27 22 - 25  
VERSPREIDING: beide zijden van de tropische Atlantische Oceaan, CaraÏbische Zee, CaraÏbische eilanden, Madeira.
[Kaart voorkomen
BIOTOOP: koraalriffen: graag tussen hoornkoralen, wiervelden en zeegrasweiden. Vanaf enkele meter diepte tot zeker op 35 m, ondiep echter talrijker.
GEDRAG: zeer rustig dier; solitair levend; agressief tegenover soortgenoten en andere Canthigaster-soorten, doch niet tegenover andere soorten. Beproeft alles op eetbaarheid door er stukjes uit te bijten. Kleeft zich ‘s avonds ergens in een hoekje vast om te slapen. De kleur wordt dan vaal met een schimmelachtige grijsbruine marmertekening. Zelfde verkleuring bij schrik.
VOEDSEL: in de natuur: kleine kreeftachtigen, weekdiertjes, wormpjes, hydroidpoliepen, sponzen, e.a. Ook algen en zeegras zouden genomen worden. In het aquarium eten ze alle dierlijk voer met een voorkeur voor Mysis en mossel. Er wordt wel eens gebeten aan Caulerpa, doch zelden.
BIJZONDERHEDEN: verdediging: kan zich bij gevaar enigszins opblazen. Slijmhuid vermoedelijk giftig: een vis die eerst toebeet deed dat in ‘t vervolg nooit meer, maar hield zich steeds op ‘t laatste moment in. Een aanvaller wordt de witte buikzijde toegekeerd. Scherpe kam op de rug- en de buikzijde. Ogen zeer beweeglijk.
Bewerkt door:
Harry Voet, december 1984
Laatst bijgewerkt op: 06-07-2010
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE