Holacanthus tricolor
(Bloch, 1795)

[Foto Holacanthus tricolor]
Foto: Aimé Bijnens

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Pomacanthidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1795 door M. E. Bloch als Chaetodon tricolor in "Naturgeschichte der Ausländ. Fische", Berlin 9:103.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: hertogsvis; rock beauty.
MAXIMALE GROOTTE: in de natuur tot 30 cm doch in het aquarium slechts een 15-tal cm. De groei verloopt uiterst traag.
GESLACHTSONDERSCHEID:
HOUDBAARHEID: dient bij de moeilijker houdbare keizersvissen ingedeeld, hoewel het verzorgen niet zulke onoverkomelijke problemen schept. Omdat deze keizersvis zich minder goed aanpast, is het raadzaam om jonge dieren aan te schaffen. Deze zijn nog niet helemaal op hun natuurlijk voedsel (90-97 % sponzen!) ingesteld. Eventueel kan het gebeuren dat jonge dieren met graagte allerlei voedsel aannemen, maar toch na enkele maanden vermageren.
Wanneer de dieren eenmaal goed gewend zijn, verminderen de problemen, tenminste als men zorgt voor een constant goede waterkwaliteit. Het is bijna een vereiste regelmatige waterverversing toe te passen, wil men ze in optimale conditie behouden.
DIERENRIJK
Z h XXIV 59
       
Milieu Aquarium kweek
Zuurtegraad pH 8,0 - 8,3 7,8 - 8,4
Dichtheid 1,026 1,022 - 1,026  
Temperatuur °C 25 - 27 24 - 28  
VERSPREIDING: tropisch westelijk Atlantische Oceaan; CaraÏbische Zee.
[Kaart voorkomen
BIOTOOP: koraalriffen, waar ze solitair of paarsgewijze hun territorium verdedigen.
GEDRAG:levendige zwemmer die echter wel schuilplaatsen nodig heeft. De vis kan in gezelschapsaquaria behalve tegen soortgenoten, vooral agressief zijn tegen kleinere andere vissoorten. Jonge dieren gedragen zich als gelegenheidspoetsers, waarbij medebewoners, inclusief keizersvissen, van huidparasieten worden ontdaan. Naarmate de dieren ouder worden neemt het poetsgedrag af.
VOEDSEL: jonge dieren accepteren sneller vervangingsvoedsel. Grotere exemplaren onophoudelijk diverse soorten voedsel voorschotelen. Eenmaal aangepast, worden alle soorten voer aangenomen. Naast algen, welke van het substraat worden geschraapt, bijvoeren met groenvoer. In het begin schrikachtig tegenover slablad; dit wordt spoedig een versnapering naast een vast menu van afwisselend dierlijk voedsel.
KWEEK:
BIJZONDERHEDEN: jonge dieren hebben een afwijkend kleurpatroon. De grote zwarte vlek, die bij volwassen vissen praktisch de ganse flank bedekt, is veel kleiner en breidt zich uit naarmate de vis groeit.
Bewerkt door:
Werner Bleys, februari 1982
Laatst bijgewerkt op: 06-07-2010
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE