Malacanthus latovittatus
(LacepŤde, 1802)

Malacanthus latovittatus
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Branchiostegidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1802, door B. G. E. LacepŤde, als Labrus latovittatus, in Hist. Nat. Poissons III:455.
SYNONIEM: Taenianotus lattovittatus, Malacanthus taeniatus, Malacanthus urichthys, Oceanops latovittata
NEDERLANDSE NAAM: blauwe tegelvis.
MAXIMALE GROOTTE: 45 cm in de natuur. Blijft in gevangenschap opgegroeid merkelijk kleiner.
GESLACHTSONDERSCHEID:
HOUDBAARHEID: went vlug en is makkelijk met kleine levende en dode kreeftachtigen aan het eten te brengen. Best is een groot aquarium (1,20 m) met talrijke schuilplaatsen onder koralen of stenen. Een grote zwemruimte is absoluut noodzakelijk. Past niet in een aquarium met lagere dieren. Bij voorkeur niet met agressieve vissen en grotere kreeftachtigen samen houden.
DIERENRIJK
Z h XXXIV 22
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH
Temperatuur °C 22 - 28
Dichtheid
VERSPREIDING: Indische (id. Rode Zee) en Stille Oceaan.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: zelf gegraven holen, in vrij ondiep water (20 tot 60 m), onder koraalriffen en rotsen langs de kust.
GEDRAG: ze leven solitair of paarsgewijs en zijn slechts agressief t.o.v. soortgenoten. Het zijn verwoede gravers die de bodem constant omwoelen bij het graven van schuilplaatsen.
VOEDSEL: neemt zonder problemen kreeftachtigen, wormen en mossel- of visvlees. Volwassen dieren aanvaarden kleine levende vissen. Nemen vrijwel nooit voedsel op van de bodem. Kunnen omwille van hun voedingsgewoonten, in de natuurlijke biotoop, nooit samen met lagere dieren worden gehouden.
KWEEK:
BIJZONDERHEDEN: de jonge dieren lijken sterk op de poetsvis maar buiten deze gelijkenis niet uit om andere vissen te overvallen. Mogelijk laat het hun toe om van andere vissen voedsel te roven. In de handel aangeboden jonge dieren zijn meestal afkomstig van de Filipijnen.
Bewerkt door:
F. Verbeeck, oktober 2004
Laatst bijgewerkt op: 11-07-2010
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE