Pomatoschistus minutus
(Pallas, 1770)

Pomatoschistus minutus
Foto: H. Voet

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Gobiidae.
EERSTBESCHRIJVING: In 1770, door P.S. Pallas, als Gobius minutus in spic. Zool. Vlll: 4
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: Dikkopje
MAXIMALE GROOTTE: Ī8 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: Mannetjes hebben een donker, vaak blauwachtig vlekje op de eerste rugvin, tussen de 5de en 6de vinstraal. Verder geen uiterlijk verschil.
HOUDBAARHEID: Zeer goed te houden in zeewater of brak water. Niet bij grote vissen. Een klein aquarium kan volstaan voor meerdere visjes. De normale kamertemperaturen deren dit toch inheemse visje niet.
DIERENRIJK
Z h XXXIV 126
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 8 - 8,3 7,8 - 8,4
Dichtheid ... - 1,023 1,022 - 1,025
Temperatuur °C -2 - 22 15 - 25
VERSPREIDING: Europese kusten van Noorwegen tot Gibraltar.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Zandbodems en slikbodems langs de kust, van 2 tot 40 m (soms tot 300 m) diep. Jongen vaak in riviermondingen en estuaria, waarin ze ver doordringen. Ook in havens en kanalen. Minder vaak in strandplassen, waar de brakwatergrondel, Pomatoschistus microps, overheerst.
GEDRAG: Vrij beweeglijk visje: zwemmen schoksgewijs rond, regelmatig op de bodem rustend. Alhoewel geen scholenvis, zwemmen jonge exemplaren in de natuur wel vaak in elkaars nabijheid rond. Onderling vrij verdraagzaam, al wordt er wel wat met de vinnen gepronkt.
VOEDSEL: Alle klein of klein gehakt dierlijk voer. Ook droogvoervlokken worden genomen.
KWEEK: Behoort tot de mogelijkheden in het aquarium. In de natuur valt de paaitijd van maart tot juli-augustus. De eitjes worden afgezet aan een substraat, vaak lege schelpen van tweekleppige weekdieren, vooral van de strandgaper, Mya arenaria. Het mannetje neemt de verzorging en bewaking op zich. lncubatietijd Ī 9 dagen. Volwassen in hun tweede jaar. Tijdens de paaitijd zijn de mannetjes zeer agressief.
BIJZONDERHEDEN: De soort lijkt zeer sterk op de brakwatergrondel, Pomatoschistus microps. Er worden in de literatuur verschillende onderscheidingskenmerken genoemd, maar m.i. is het donkere vlekje op de borstvinnen van P. microps het beste te hanteren.
Bewerkt door:
H. Voet, juli 1989
Laatst bijgewerkt op: 13-02-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE