Pterois antennata
(Bloch, 1787)

Pterois antennata
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Scorpaeniformes; familie: Scorpaenidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1787, door M. E. Bloch, als Scorpeana antennata in Naturg. Ausl. Fische 3:21
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: Rode koraalduivel
MAXIMALE GROOTTE: kan tot 20 cm bereiken.
GESLACHTSONDERSCHEID: onbekend.
HOUDBAARHEID: hij behoort tot de grotere soorten koraalduivels. Gemakkelijk te houden soort. Onderscheidt zich van de meer bekende (en beruchte) soortgenoot P. volitans door twee lange uitsteeksels boven op de kop. Jonge exemplaren vertonen veel gelijkenis met P. radiata, maar hier ook merkt men het verschil aan de typische bouw van de tentakels boven de ogen. De vinstralen van de borstvinnen zijn dun en zijn vanaf het lichaam tot ongeveer in de helft van de totale lengte verbonden door een vlies, dat een mooi gevlekt patroon vertoont.
DIERENRIJK
Z h XXXI 01
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 7,8 - 8,4
Temperatuur °C 23 - 26
Dichtheid 1,024 1,022 - 1,026
VERSPREIDING: Rode Zee, Indische en Stille Oceaan.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: van de Rode Zee tot in de Indische en de Stille Oceaan op riffen, lagunen en koraalriffen. Jonge dieren treffen we ook aan in gebieden met brak water. Is helemaal niet zeldzaam en wordt dan ook geregeld in de handel aangeboden.
GEDRAG: rustige vis welke overdag lange tijd op een beschutte plaats (een grot of overhangende koraalformaties) kan verblijven. Hij hangt daar met de buik omhoog en de vinnen deels tegen het lichaam gedrukt. Komt er een grotere vis in zijn nabijheid, dan richt hij zijn vinnen en rugstekels op. Zijn activiteit ontplooit hij veeleer 's avonds of in de vroege morgen. Aanvankelijk vertonen ze een zekere schuwheid, maar na enige tijd worden ze vrij rustig en komen zelfs naar de voederplaats als ze beweging vůůr het aquarium opmerken. Dan spreiden ze hun vinnen en pronken met hun schoonheid. Tegenover soortgenoten en andere, niet te kleine vissen, vertonen ze geen agressie. Grote trekkersvissen zijn gevaarlijke vijanden voor kleine koraalduivels. Mag in een lagere dieren aquarium gehouden worden, maar de garnalen staan evenwel op zijn menu.
VOEDSEL: het zijn rovers! Kleine vissen en kreeftachtigen zullen ze niet versmaden. Dit kan nogal "prijzig" worden. Daarom moet men ze diepvries voedsel aanbieden dat ze na enige gewenning toch zullen accepteren. Niet overdadig veel voederen. Wil men van hen enige activiteit verwachten, dan mag men ze niet te veel voedsel aanbieden.
KWEEK:
BIJZONDERHEDEN:
Bewerkt door:
Beni Lecompte, juni 2002
Laatst bijgewerkt op: 04-04-2012
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE