Pterois volitans
(Linnaeus, 1758)

Pterois volitans
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Scorpaeniformes; familie: Scorpaenidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1758, door C. Linnaeus, als Gasterosteus volitans, in Systema Naturae 10:296.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: koraalduivel.
MAXIMALE GROOTTE: kan toch 37 cm bereiken.
GESLACHTSONDERSCHEID: onbekend.
HOUDBAARHEID: stelt geen hoge eisen aan zijn milieu en is daarom een gemakkelijk te houden vis. Mag echter niet samen gehouden worden met kleine vissen, want hij is een zeer geduchte rover die alle soorten levend voedsel, dat voor hem niet te groot uitvalt, op zijn menu plaatst. Eťn enkele uitzondering zou kunnen gemaakt worden voor de poetsvis (Labroides dimidiatus). Indien de koraalduivel zich toch aan de poetsvis vergrijpt, dient de oorzaak gezocht te worden in het te weinig aangeboden levend voedsel. Gezien zijn grootte moet het aquarium minstens 80 x 50 x 50 cm zijn en dient het ingericht te worden met diverse schuilplaatsen gevormd door koralen en/of stenen.
DIERENRIJK
Z h XXXI 01
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 7,8 - 8,4
Temperatuur °C 23 - 26
Dichtheid 1,024 1,024 - 1,026
VERSPREIDING: Rode Zee, Indische en Stille Oceaan.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: van de Rode Zee tot in de Indische en Stille Oceaan op koraalriffen, minder in lagunen. Jonge dieren treffen we ook aan in gebieden met brak water.
GEDRAG: rustige vis die, als hij goed verzorgd wordt, behoorlijk snel groeit. Bij het verzorgen dient men vooral op te letten niet geprikt te worden door de giftige stekels. Hij gebruikt deze in eerste instantie niet als wapen, maar door onachtzaamheid kunnen er toch letsels ontstaan en deze kunnen zeer pijnlijk zijn! Aan te bevelen voor die liefhebbers welke het roversinstinct eens willen observeren.
VOEDSEL: het zijn rovers. Kleine vissen en kreeftachtigen zullen ze niet versmaden. Maar ze nemen ook dood dierlijk voedsel aan dat langzaam naar de bodem van het aquarium zakt.
KWEEK:
BIJZONDERHEDEN:
Bewerkt door:
Beni Lecompte, februari 2005
Laatst bijgewerkt op: 11-07-2010
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE