Astyanax mexicanus
(F. De Filippi 1853)

Astyanax mexicanus
Photo: H. Zell, Source - CC-BY-SA-3.0

IDENTITEIT: orde: Cypriniformes; familie: Characidae.
EERSTBESCHRIJVING: In1936, door C.L. Hubbs en W.T. lnnes als Anoptichthys jordani in Occ. Papers Univ. Michigan 342:5.
Later bleek dat deze vis een blinde vorm is van de in 1853 door F. de Filippi als Tetragonopterus mexicanus beschreven karperzalm, werd tot het Astyanax fasciatus complex gerekend.
SYNONIEM: Anoptichthys jordani - Astyanax jordani
NEDERLANDSE NAAM: Blinde karperzalm - Blinde grottenvis
MAXIMALE GROOTTE: 10 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: Vinnen van het mannetje vaak iets gepigmenteerd. Ook wat slanker dan de wijfjes.
HOUDBAARHEID:
DIERENRIJK
Z h XVI 01
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 6,5 - 7,5 7 7
Totale hardheid °DH 15 - 38 10 - 25 14
Temperatuur °C 26 - 28 16 - 28 26 - 27
Geleidbaarheid µS 600
VERSPREIDING: Mexico: Tamaulipas en San Luis Potosi
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Gemakkelijk te houden en te verzorgen. Belichting, hardheidsgraad van het water en inrichting zijn van weinig belang. ln schoolverband levende vis. Voelt zich het best in een subtropisch aquarium. Nuttige aanvulling van een gezelschapsbak als bodemopruimer. Een soortaquarium verdient echter aanbeveling om de vis tot zijn recht te laten komen.
GEDRAG: Vreedzame levendige vis, die in goede verstandhouding met andere vissen leeft. Ontwijkt handig elk obstakel. ln een verduisterd biotoopaquarium steeds in beweging, terwijl in een verlichte gezelschapsbak spoedig het ritme van de andere vissen meegevolgd wordt. Gekwetste dieren worden vaak als voedselbron aanzien.
VOEDSEL: Een werkelijke alleseter levend, droogvoer en afval, wat ze zeer deskundig weten te bemachtigen. Ze kunnen desnoods maanden zonder voeding.
KWEEK: Gaan in regel tot paring over wanneer de hardheid van het water afneemt. Vissen in het duister laten afzetten. Gebruik maken van een aflegrooster (geduchte eiereters). Eitjes kippen na 3 dagen. Larfjes zwemmen na de 7de dag vrij rond. Degeneratie van de ogen voltrekt zich na Ī 10 dagen.
BIJZONDERHEDEN: Is in dichtbevolkte gezelschapsbakken tamelijk gevoelig aan stip. De oorspronkelijke geslachts- en soortnaam werd spoedig in synonimie geplaatst met de riviervorm, waarmee hij zonder problemen gekruist kan worden. Dergelijke hybriden tussen rivier- en holenvorm komen in een 10-tal grotten voor. Daar het de enige grottenvis is die zich probleemloos in aquaria voortplant, werden er meer dan 200 wetenschappelijke publikaties aan gewijd. Hieruit blijkt ondermeer, dat niet de zijlijn, maar wel de smaak beter ontwikkeld is bij de grotvorm dan bij de riviervorm.
     NvdR: Astyanax jordani (Hubbs & Innes 1936), synonym Anoptichthys jordani wordt tegenwoordig als een aparte soort aanzien. (Bron: William Eschmeyer)
Bewerkt door:
Peter De Batist & Hugo Vits, juni 1986
Laatst bijgewerkt op: 03-08-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE