Haludaria fasciata
(Jerdon, 1849)

Haludaria fasciata
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Cypriniformes; familie: Cyprinidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1849, door Jerdon, als Cirrhinus fasciatus, in Madras Journ. Lit. Sci. 15:305.
SYNONIEM: Barbus (Barbodes) melanymphix, Puntius fasciatus, Puntius melanymphix
NEDERLANDSE NAAM:
MAXIMALE GROOTTE: wordt in het aquarium 9 tot 10 cm groot, in de natuur zou deze barbeel zo'n vijf centimeter groter worden.
GESLACHTSONDERSCHEID: het vrouwtje is groter, volumineuzer, maar iets minder fraai gekleurd. Mannetjes kleuren rood-violetachtig tijdens de balts.
HOUDBAARHEID: indien we dit barbeeltje, zoals alle andere Barbus-soorten in een groepje willen houden, dienen we - wegens het voortdurend bekampen van soortgenoten - een vrij ruim aquarium hiervoor aan te wenden. Om dit gedrag binnen de perken te houden is het aan te raden om geen te klein groepje samen te stellen. In het aquarium, naast een ruime zwemruimte, ook een dichte randbeplanting voorzien. De dieren komen het best tot uiting bij een niet te felle verlichting boven een donkere (turf)bodem.
DIERENRIJK
Z h XVI 12
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 7
Totale hardheid °DH 6 - 10
Temperatuur °C 24 - 28
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Zuidwest-Indie en de eilanden Sumatra en Kalimantan (Borneo)
Kaart voorkomen
BIOTOOP: buiten het verspreidingsgebied, dat bij de kaartjes aangegeven wordt, zijn ons geen nadere biotoop specificaties bekend.
GEDRAG: buiten het feit dat er een grote rivaliteit tussen de mannetjes bestaat, zijn het, op voorwaarde dat het onderkomen aan de eisen voldoet, toch wel goed houdbare aquariumvissen. Het zijn zeer levendige zwemmers die geen enkele waterlaag van het aquarium onbemand laten.
VOEDSEL: bij voorkeur levend voer, in noodgevallen en bij wijze van uitzondering wordt ook, zij het met tegenzin, droogvoer aangenomen.
KWEEK: niet eenvoudig. Een goed kweekverslag verscheen in AOUARIUMWERELD 39/13:250-253. Het mannetje wordt enige tijd voor het vrouwtje overgebracht naar het kweekaquarium, dat ingericht is met fijnbladerige planten en/of javamos. Nadat de eieren zijn afgezet en de bevruchting ervan heeft plaatsgevonden, is het zaak de ouderdieren zo snel mogelijk te verwijderen om de enorme ei-vraatzucht tot een minimum te beperken. Het ganse paaiproces duurt zo'n 3 tot 4 uren. De vrijzwemmende larfjes kunnen onmiddellijk met pas ontloken Artemia gevoed worden. Kweekresultaten met nesten van 100 tot 200 jongen zijn een succes.
BIJZONDERHEDEN: er is heel wat te doen geweest omtrent de naamgeving. Ook Bleeker beschreef een soort als Barbus fasciatus. Nadat Cirrhinus fasciatus in het genus Barbus werd ondergebracht, werd de fasciatus van Bleeker homoniem en door Silas, 1956 B. eugrammus genoemd.
Bewerkt door:
Hugo Vits, oktober 1998
Laatst bijgewerkt op: 08-02-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE