Botia lohachata
Chaudhuri, 1912

Botia lohachata
Foto: Aimť Bijnens

IDENTITEIT: orde: Cypriniformes; familie: Cobitidae.
EERSTBESCHRIJVING: ln 1912, door S.K. Chaudhuri, als Botia lohachata in Rec. Indian Mus. Vll: 441
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM: Netbotia
MAXIMALE GROOTTE: 7 ŗ 8 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: Uiterlijk zijn geen geslachtsverschillen te noteren.
HOUDBAARHEID: Houden van helder, zuurstofrijk water, dat niet te warm mag zijn. Regelmatige waterverversingen zijn aan te raden. Zijn geschikt voor zowel gezelschaps- als speciaal-aquaria. We zorgen bij het houden van deze typische bodembewoner voor talrijke schuilplaatsen. Bij gevaar klappen ze hun oogdoorn uit, waarmee ze zich kunnen vasthaken in het vangnetje. Dit kan bij onvoorzichtigheid ernstige en pijnlijke kwetsuren opleveren voor het dier.
DIERENRIJK
Z h XVI 24
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH
Totale hardheid °DH
Temperatuur °C 22 - 24
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Noordoost-IndiŽ en Bangladesh
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Traag stromende en stilstaande wateren met zachte bodem.
GEDRAG: Het zijn zeer vreedzame vissen, die houden van het gezelschap van soortgenoten. Ze leven in los schoolverband. Soms laten ze zich dagen niet zien.
VOEDSEL: Deze alleseters stellen geen speciale eisen. Ze verkiezen wel levend voer, vooral tubifex en muggelarven die ze, met behulp van hun baarddraden, ook in de bodem weten te vinden. Bij aanwezigheid van andere vissen (o.a. Barbus-soorten) er wel op letten dat een gedeelte van het voedsel wel degelijk de bodem bereikt.
KWEEK: De kweek is nog niet gelukt in het aquarium. Dit is vermoedelijk te wijten aan de late geslachtsrijpheid (3 jaar) en het niet kunnen nabootsen van de natuurlijke paaiplaatsen, waarover niets geweten is.
lkzelf kon reeds een spontane ei-afzetting noteren in een speciaalaquarium.
BIJZONDERHEDEN:
Bewerkt door:
M. Heyligen, december 1988
Laatst bijgewerkt op: 18-06-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE