Ambastaia sidthimunki
(Klausewitz 1959)

Ambastaia sidthimunki
Foto: A. van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Cypriniformes; familie: Cobitidae.
EERSTBESCHRIJVING: In 1959, door W. Klausewitz, als Botia sidthimunki, in "Senckenb. Biologica" 40 (1/2): 51
SYNONIEM: Botia sidthimunki
NEDERLANDSE NAAM: Dwergbotia
MAXIMALE GROOTTE: 3,5 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: Niet gekend
HOUDBAARHEID: Zowel gezelschaps- als speciaalaquaria. Schuilplaatsen en dichte beplanting. Ook geschikt voor kleinere ook voor kleinere aquaria. aquaria. Oppassen, blijft met de oogdoorns in een vangnetje hangen, wat ernstige kwetsuren voor het dier kan opleveren.
DIERENRIJK
Z h XVI 24
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 8 6 - 8 7,5
Totale hardheid °DH 4 4 - 8 4
Temperatuur °C 25 - 28 +/-25 +/-28
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Thailand
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Beken met een leembodem, waarvan het water in sommige tijden van het jaar ondoorzichtbaar is door meegevoerde leem.
GEDRAG: Kleine, vreedzame soort, in kleinere of grotere aantallen te houden. Onderling zeer verdraagzaam en speels
VOEDSEL: Zoeken graag naar voedsel in de bodem. Tubifex, muggelarven, droogvoer, groenvoer.
KWEEK: Nog niet gelukt in aquaria. Wel is er reeds een spontane ei-afzetting genoteerd in Duitsland
BIJZONDERHEDEN: Opvallend kleine soort. We kunnen spreken van een dwergvorm, vermoedelijk ontstaan door ecologisch ongunstige omstandigheden in het natuurlijk milieu
Bewerkt door:
M. Heyligen, februari 1989
Laatst bijgewerkt op: 06-02-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE