Callochromis macrops
(Boulenger, 1898)

Callochromis macrops
Foto: Robert Van Mossevelde

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Cichlidae.
EERSTBESCHRIJVING: ln 1898, door G. A. Boulenger, als Paratilapia macrops in Proc. Zool. Soc. Londen 1898:495
SYNONIEM: Pelmatochromis xenotilapiaformis, Tylochromis macrophthalmus
NEDERLANDSE NAAM: Rode macrops
MAXIMALE GROOTTE: Tot ca. 15 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: De mannetjes zijn in de baltsperiode duidelijk feller gekleurd dan de vrouwtjes. Buiten deze periode vertonen de mannetjes een grotere witte "eivlek" aan het uiteinde van de aarsvin.
HOUDBAARHEID: Redelijk tot goed houdbaar op voorwaarde dat dit gebeurt in een klein schoolverband van minimum drie stuks, waarbij meerdere vrouwtjes wenselijk zijn. Het gezelschap van andere Tanganjika-cichliden wekt geen bijkomende agressie op.
DIERENRIJK
Z h XXXIV 68
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 7,5 - 9 8,2 - 8,5 8,2 - 8,5
Totale hardheid °DH 10 - 12 10 - 25 10 - 15
Temperatuur °C 26 24 - 26 24 - 26
Geleidbaarheid µS 600 tot 1200 600 - 1200
VERSPREIDING:Afrika: Tanganjikameer
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Zanderige kustzone's in het zuidelijke deel van het Tanganjikameer.
GEDRAG: Opvallend is hun gewoonte om steeds maar zand te ziften op zoek naar voedsel. Een zandbodem in het aquarium is dan ook een eerste vereiste. De gehele dag zijn ze actief. Soms onderling agressief, zeker de mannetjes.
VOEDSEL: Alleseter in het aquarium; in de natuur voeden ze zich met bodemplankton
KWEEK: ln de baltsperiode graven de mannetjes een krater in het zand van ongeveer 10 cm doormeter (dit gedrag wordt niet altijd in het aquarium waargenomen !), waarheen ze, onder hevig zinderen, een vrouwtje lokken. Daarna gaan ze tot eiafzetting over. De vrouwtjes nemen de eitjes ongeveer 19 dagen in de muil.
BIJZONDERHEDEN: Het verdient aanbeveling deze dieren samen met een andere zandbewonende cichlide te houden, teneinde de onderlinge agressie van de eigen soortgenoten af te leiden.
Er bestaan meerdere kleurvarianten ingevolge hun geografische verspreiding.
Bewerkt door:
Johny Willemijns, juli-augustus 1993
Laatst bijgewerkt op: 05-09-2016
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE