Clarias batrachus
(Linnaeus. 1758)

Clarias batrachus
Foto: A. van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Siliriformes; familie: Clariidae.
EERSTBESCHRIJVING: In 1758, door Linnaeus, als Silurus batrachus in Syst. Naturae 10:305
SYNONIEM: Clarius margur, Clarias marpus, Clarias punctatus, Macropteronotus batrachus, Macropteronotus magur
NEDERLANDSE NAAM: wandelende katvis (voorstel) in analogie met het Duits en het Engels
MAXIMALE GROOTTE: vijftig Centimeter
GESLACHTSONDERSCHEID: bij de mannetjes vertoont de rugvin een puntenpatroon
HOUDBAARHEID: stelt weinig of geen eisen aan de waterkwaliteit. Het aquarium inrrchten met zware stukken steen, kienhout en stevige planten. Omwille van de hoge afvalproductie een voorfilter voor "grofvuil" voorzien. Alles zeer goed en stevig afsluiten of hij is er "vandoor". Omwille van het luchthappen voorziet men best een geventileerde luchtlaag boven het wateroppervlak.
DIERENRIJK
Z h XVII 23
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH
Totale hardheid °DH
Temperatuur °C 20 - 25
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Azie met Sri Lanka, Indonesie
Kaart voorkomen
BIOTOOP: kleine waterlopen, moerassen, rijstvelden en irrigatiekanalen. Bij indrogen van zijn omgeving overleeft hij in het verhardend slijk. De enige beperkingen, qua biotoop, worden gevormd door de temperatuur en het zoutgehalte van het water.
GEDRAG: verslindt alles wat niet groter is dan zichzelf. Verplaatst zich vrij vlot over het land en wordt daarom in vele talen de "wandelende katvis" genoemd. Volwassen dieren kunnen op het droge afstanden tot twee kilometer afleggen.
VOEDSEL: alleseter! Van gekookte aardappelen tot geschraapt vlees. Als het maar afwisselend en veel is.
KWEEK: geschiedt normaal in vijvers of zij worden bij massa als jongbroed gevangen en tot consumptie opgekweekt. ln een groot bekken of binnenvijver, graven ze een nestkuil van ongeveer vijfentwintig centimeter diameter en dumpen er twee- tot vijf-duizend eieren in. De eieren kippen na twintig uren. Reken per nest op een opbrengst van vijfhonderd stuks.
BIJZONDERHEDEN: in aquaria wordt meestal de albino variant gehouden.
Bij het vastnemen van de dieren moet men uiterst voorzichtig zijn voor hun stekels. De prikken ervan zijn veel pijnlijker dan deze van inheemse katvissen.
Laat deze dieren nooit los in een vijver. In Florida en de zuidelijke staten van de V.S. was dit de oorzaak van emstige milieuvervalsing en het verdwijnen van verschillende andere soorten. - Mag in de V.S. niet meer geÔmporteerd worden.
Bijgaande foto toont de albinovorm
Bewerkt door:
Fernand Verbeeck, februari 1999
Laatst bijgewerkt op: 09-02-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE