Fundulus catenatus
(Storer, 1846)

Fundulus catenatus
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Atherinoformes; familie: Cyprinodontidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1846, door Storer als Poecilia catenata in Mem. American Acad. Arts and Sci., Boston 2:43O.
SYNONIEM: Poecilia catenata, Hydragyra catenata, Fundulus catenatus, Xenisma catenata, Xenisma catenatum, Zygonectes catenatus
NEDERLANDSE NAAM:
MAXIMALE GROOTTE: tot 18, uitzonderlijk 20 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: man: bezit tussen de bovenlip en het oog een lichtblauwe iriserende vlek. Blauwe weerschijn op de flanken. Alle schubben dragen een roodachtige punt. De zoom van de staartvin is helgeel tot oranje. Vrouw: kleur: geel tot grijsbruin; de ongepaarde vinnen zijn kleurloos.
HOUDBAARHEID: in een ruim aquarium - 100 ŗ 150 cm - kunnen zonder problemen verschillende koppels samenleven. De watersamenstelling is van weinig belang. Het water hoort wel zeer helder te zijn. Een periode op lagere temperatuur inlassen tijdens de wintermaanden is aan te raden.
DIERENRIJK
Z h XXIV 09
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH
Totale hardheid °DH
Temperatuur °C 15 - 25 24 - 25
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Noord-Amerika Mid-West met de staten:
Kentucky, Tennessee, West-Virginia, Alabama, Kansas, Indiana en Mississipi.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: traag stromende waterlopen begroeid met fijnbladerige planten. De voorkeur gaat naar plaatsen waar in de nabijheid een bron ontspringt
GEDRAG: vreedzaam t.o.v. van andere dieren en soortgenoten.
VOEDSEL: levend voedsel
KWEEK: de afzetting heeft plaats tussen fijnbladerige planten of in de "mop". Na acht dagen worden de ouders verwijderd. Tien tot twaalf dagen na de afzetting kippen de eerder grote eieren. Direct na het vrij zwemmen kunnen Artemia-naupliŽn verstrekt worden. De eerste weken groeien ze snel op. Daarna gaat het eerder langzaam. Dit schijnt te wijten aan te hoge temperatuur (ouders) tijdens de winterperiode. Eerst na acht tot twaalf maanden zijn de dieren geslachtsrijp.
BIJZONDERHEDEN: kunnen zeker in een binnenvijver of tijdens de zomer in een gewone vijver.
Bewerkt door:
Fernand Verbeeck, mei 1998
Laatst bijgewerkt op: 07-05-2014
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE