Lepidocephalichthys thermalis
(Valenciennes 1846)

Lepidocephalichthys thermalis
Foto: Henri Voet

IDENTITEIT: orde: Cypriniformes; familie: Cobitidae.
EERSTBESCHRIJVING: In 1846, door Valenciennes, als Cobitis thermalis, in Cuvier en Valenciennes "Hist. Nat. Poissons" Vol. 18:78
SYNONIEM: Cobitis thermalis - Lepidocephalus thermalis
NEDERLANDSE NAAM:
MAXIMALE GROOTTE: 8 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: Vrouwtjes zijn iets groter en dikker dan de mannetjes. De borstvinnen en buikvinnen zijn bij mannetjes langer dan bij wijfjes. Mannetjes hebben ook een fijnere vlekkentekening dan wijfjes, terwijl ze door een wat anders getinte achtergrond van de vlekken iets grijzer lijken. Bij wijfjes is deze achtergrond meer beige.
HOUDBAARHEID: Niet helemaal als "gemakkelijk" te beschouwen: mijn eerste aankoop (6 stuks) ging dood in enkele dagen tijd en dit zonder zichtbare aanwijzingen over de oorzaak. Een tweede aankoop daarentegen deed het prima.
Vers leidingwater, dat chloor bevat, zou voor deze soort extra funest zijn. Volledig vreedzaam tegenover andere vissen. maar zelf erg schuw, dus niet met te heftige andere soorten samen houden. Een fijnkorrelige bodem is best geschikt, maar ook in aquariumgrint (2-3 mm korreldikte) duiken ze nog onder. Een dichte plantengroei en bodemmolm worden m.i. gewaardeerd.
DIERENRIJK
Z h XVI 24
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 6 - 7,5 7
Totale hardheid °DH 2 - 18
Temperatuur °C 28,5 - 31,5 25 - 31
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Zuidelijk IndiŽ, vooral de Malabar-kust: Sri Lanka
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Zowel in stromend als stilstaand water. O.a. aangetroffen in restplassen van een droog staand riviertje van 2 m breed (droge tijd), stromend door onbewoond bebost gebied op Sri Lanka. Bodem: vrij grof en licht gekleurd zand. Geen plantengroei. Ook in een zacht stromend beekje en een ermee verbonden poel, gelegen in bebouwd gebied. Bodem: zacht bruin slijk. Grassen in 't water waren overdekt met een massa roestkleurige molm. Waterverontreiniging vastgesteld : nitriet 0,05. (Verslag zie AQW. jg. 38 blz. 127 - foto poel blz. 123).
De exemplaren waarop de eerstbeschrijving gebaseerd is zijn herkomstig uit de warmwaterbronnen van Cania (Sri Lanka).
GEDRAG: Het zouden nachtactieve dieren zijn, maar men ziet ze ook overdag in het aquarium, vooral als er gevoerd wordt. Ze zitten ondergedoken in het bodemzand, met enkel de kop en/of de staart erboven uit. Bewegen zich langs de bodem voort, maar liggen ook vaak boven op crypto-bladeren. Bij gevaar verdwijnen ze helemaal in de bodem. Hebben een voorkeur om tegen de stroming in te zwemmen: verzamelden zich via de uitlaat (2 cm boven de waterspiegel !) in mijn biologisch filter, totdat ik een afschermroostertje aanbracht. Goede springers dus. Voorzie goed sluitende dekruiten !
VOEDSEL: Eten al het aangeboden dierlijk voer, voor zover dit op de bodem terecht komt: gedroogd, uit diepvries of levend. Zorgen dat ze ook aan hun trekken komen indien andere vissoorten aanwezig zijn !
KWEEK: Tot op heden zijn er geen echte kweekverslagen van bekend. Wel stelde ik een spontane aangroei van mijn populatie van zes aangekochte vissen vast en dit tot 26 stuks, toen ik hun bak leeg maakte. De zes aangekochte dieren vertoefden in een plantenkas met crypto's in moerascultuur. De crypto's groeiden in stenen bloempotten, geplaatst op een kale glazen bodem, in water dat zo'n 13 cm diep was. zodat het net over de rand van de potten reikte. Wel verzamelde zich tussen de potten wat molm en groeiden er flappen draadalg langs de zonnekant. Watertemperatuur ingesteld op 25 - 26įC, maar die kon door de ochtendzon wel eens hoger (ongeweten) oplopen. Hard leidingwater aanvankelijk, doch later grotendeels vervangen door regenwater. Ouderdieren bleven gedurende lente en zomer in de kas en kregen geregeld levende watervlooien. De in de herfst uitgevangen jonge dieren waren toen nauwelijks kleiner dan hun ouders.
BIJZONDERHEDEN: Niet voortdurend in de kijker, maar door hun verrassend opduiken en rondscharrelen boeiend om bezig te zien. Lijken erg op de inheemse kleine modderkruiper (Cobitis taenia, Linnaeus 1758).
Bewerkt door:
H. Voet, september 1991
Laatst bijgewerkt op: 18-06-2017
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE