Nothobranchius orthonotus
(Peters, 1844)

Nothobranchius orthonotus
Foto: Luc Coppens

IDENTITEIT: orde: Atheriniformes; familie: Aplochelidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1844, door W. Peters, als Cyprinodon orthonotus in Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1844:35.
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM:
MAXIMALE GROOTTE: tot 8 cm.
GESLACHTSONDERSCHEID: mannetjes zijn veel kleurrijker. Het dier op de foto is een vrouwtje. Vrouwtjes blijven kleiner; mannetjes zijn ook iets groter (tot 8 cm totale lengte).
HOUDBAARHEID: een klein, dicht beplant aquarium volstaat. Mannetjes vertonen onderling steeds enige rivaliteit. Donkere, zachte bodem (turf) en kienhoutdecoratie. Levensduur tussen 6 en 24 maanden. Onderhevig aan o.a. vistuberculose en Oödinium. Zouttoevoeging en een regelmatige waterverversing zijn de beste middelen tot voorko- ming van ziekten. De temperatuur aan de matige kant houden; hoge temperaturen korten hun levenskansen merkelijk in.
DIERENRIJK
Z h XXIV 09
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 6 6 - 7 7
Totale hardheid °DH < 10 4 - 6
Temperatuur °C 20 - 22 23 - 28
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Oost-Afrika: Mozambique en het gebied tussen het Malawimeer en Zimbabwe.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: moerassen, poelen, plassen en lagunen, hoofdzakelijk afgesloten van het hydrografisch systeem en dus onderhevig aan periodieke uitdrogingen. De waterkwaliteit kan bijgevolg sterk schommelen. Vele van die vindplaatsen drogen volledig uit.
GEDRAG: mannetjes zijn meestal onderling zeer onverdraagzaam. Daarom moeten ze de mogelijkheid geboden worden om elkaar te ontlopen. Passen eigenlijk niet in een gezelschapsaquarium, tenzij ze gehouden worden in een aangepast milieu met soortgelijke, kortstondig levende soorten.
VOEDSEL: levend voedsel i.z. wormachtigen, insecten en hun larven. Geen droogvoer.
KWEEK: bodemlegger. Twee vrouwtjes en één mannetje. Klein bakje van enkele liters inhoud volstaat. Temperatuur iets opvoeren. Ouders vooraf gescheiden houden. Eiafzetting duurt lang. Tussendoor de ouders opnieuw scheiden en krachtig voederen. Relatief grote eieren welke niet door de ouders gegeten worden. Als voldoende eitjes afgezet zijn de ouders uitvangen, het water met de turf door een zeef gieten, enige tijd op papier te drogen leggen en dan de handvochtige turf bewaren in een af te sluiten glazen of plastic doos. Af en toe de doos eens openen. Droogteperiode van 6 weken tot 3 maanden. Overgieten met relatief koud water en na enkele dagen de turf opnieuw afgieten en een tweede droogteperiode laten doormaken. Het uitkomen der eitjes is sterk afhankelijk van de verhouding zuurstof/koolstofdioxide in het water. De jongen nemen onmiddellijk Artemia en groeien enorm snel. Reeds na enkele weken zijn ze tot verdere voortplanting in staat.
BIJZONDERHEDEN: het geslacht Nothobranchius wordt in drie groepen ingedeeld. N. orthonotus is één der basis-types.
Bewerkt door:
Luc Coppens, juli/augustus 2003
Laatst bijgewerkt op: 11-06-2012
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE