Parambassis wolffii
(Bleeker, 1850)

Parambassis wolffii
Foto: Luc Coppens

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Centropomidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1850, door P. Bleeker, als Ambassis wolffi, in Verh. Bat. Gen. 23:9
SYNONIEM: Chanda wolffi Smith, 1945; Ambassis robustus GŁnther, 1859
NEDERLANDSE NAAM: siamese glasbaars
MAXIMALE GROOTTE: worden tot 20 cm in de natuur, maar blijven in het aquarium ver beneden deze maat.
GESLACHTSONDERSCHEID: onbekend
HOUDBAARHEID: aantrekkelijke aquariumvissen wegens hun doorschijnend lichaam. Ze geven de indruk "tere" visjes te zijn, doch dit is niet noodzakelijk het geval. Wel kunnen ze niet tegen plotse temperatuurschommelingen, noch tegen bruuske veranderingen in de watersamenstelling. Nieuwe aanwinsten steeds langzaam aanpassen aan het aquariumwater, dat niet te zacht mag zijn. Geen zouttoevoeging! Het best geschikt is een aquarium dat reeds enige tijd is opgesteld (oud water). Omdat de dieren aanvankelijk uitermate schuw zijn - een schuwheid welke ze nooit volledig afleggen - is een dichte beplanting noodzakelijk; ze zullen trouwens de meeste tijd doorbrengen onder het plantendak. Een donkere bodem. Valt er nu en dan een zonnestraaltje doorheen de voorruit, dan zullen we verrast zijn meer kleuren in hun pakje te ontdekken dan aanvankelijk verwacht.
DIERENRIJK
Z h XXXIV 01
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 7,5 7,5
Totale hardheid °DH 20 20
Temperatuur °C 20 - 25 25
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Zuidoost-AziŽ : Thailand, Sumatra en Borneo
Kaart voorkomen
BIOTOOP: allerlei zoete waters van het vindgebied. In tegenstelling tot Chanda ranga, komt hij niet voor in gebieden waar het brakke water overheerst.
GEDRAG: niet per paartje houden, maar in een klein schooltje van een zestal exemplaren. Zeer vredelievend. Alleen rustige vissen als gezelschap. Omzichtig te werk gaan bij waterverversing. Bewonen de middelste waterlagen.
VOEDSEL: duidelijke voorkeur voor levend voedsel zoals watervlooien, Cyclops, muggenlarven, kleine kreeftachtigen, fruitvliegjes, EnchytraeŽn, e.a. Hoe afwisselend wij ook hun voeding mogen verzorgen, toch moet er iets ontbreken want, hoewel ze in de natuur tot 20 cm uitgroeien, blijven ze in het aquarium aanmerkelijk kleiner. Mogelijk schuilt het geheim in diverse sporenelementen in het water of in de voeding.
KWEEK: omdat de vissen in gevangenschap duidelijk onder hun natuurlijke grootte blijven, is het tot heden niet gelukt ze na te kweken.
BIJZONDERHEDEN: meer gehouden is Parambassis ranga of de indische glasbaars. Deze vertoont o.a. een prachtige blauwe zoom in de rug- en aarsvin, naast een iriserende blauwe schijn op het lichaam. Deze soort wordt ook wel eens vermeld onder de genusnaam Pseudambassis.
Bewerkt door:
Luc Coppens, juni 2000
Laatst bijgewerkt op: 19-06-2017
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE