Pseudotropheus socolofi
Johnson,1974

Pseudotropheus socolofi
Foto: Luc Coppens

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Cichlidae.
EERSTBESCHRIJVING: ln 1974, door D.S. Johnson, als Pseudotropheus socolofi in Todays Aquarist 1 (3): 39
SYNONIEM:
NEDERLANDSE NAAM:
MAXIMALE GROOTTE: Man 13 cm, vrouw 11 cm
GESLACHTSONDERSCHEID: Niet zeer duidelijk. Eivlekken van het mannetje iets groter dan bij het vrouwtje en met een zwarte kring omrand. Dwarsbanden bij de mannetjes verdwijnen tijdens de paartijd, maar blijven vaag aanwezig bij de vrouwtjes. Buikvinnen van de mannetjes zwart, wit afgezet.
HOUDBAARHEID: Speciaal-aquarium: ruim, groot bodemoppervlak, veel schuilmogelijkheden in de vorm van holen en spleten, zowel op de bodem als tegen de wanden. Beplanting niet noodzakelijk. Goede filtering en regelmatige waterverversing.
DIERENRIJK
Z h XXXIV 68
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 7,5 - 8 7 - 8
Totale hardheid °DH >10 >10
Temperatuur °C 22 - 28 22 - 28
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Afrika: Malawimeer: rond Likoma eiland
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Omgeving van het eiland Likoma, aan de oostkust van het Malawimeer (Mozambique). Leeft er dicht tegen de rotsen waarin, bij dreiging, toevlucht wordt gezocht.
GEDRAG: Nogal onverdraagzaam; dominerende vis bij andere Malawicichliden. Naargelang de stemming ontstaan 11 of 12 smalle donkere dwarsbanden op het lichaam.
VOEDSEL: Nemen alles. Bij voorkeur levend voer. Groenvoer mag niet ontbreken. Droogvoer slechts als aanvulling.
KWEEK: Muilbroeder. Een goed stel heeft om de drie maanden een broedsel. lncubatieperiode omstreeks 3-4 weken. Rendement is hoger als het vrouwtje afgezonderd wordt met de eitjes/jongen in de bek. Indien bij het uitvangen enige eitjes uitgespuwd worden, dan kunnen deze kunstmatig opgekweekt worden (dit geldt trouwens voor alle muilbroeders). Eitjes worden, in een zeef of netje, opgehangen in een bakje gevuld met gelijkwaardig aquariumwater. Onder de zeef een zwakke doorluchting inschakelen. Zo worden de eitjes niet alleen voorzien van zuurstofrijk water, maar tevens constant gekeerd. Enige toevoeging van schimmelwerende produkten is niet nadelig. Deze kunstmatige opkweekmethode brengt geen vertraging t.o.v. de natuurlijke kweek, maar dient slechts in noodgevallen toegepast te worden.
BIJZONDERHEDEN: Kreeg bekendheid onder de handelsnaam: "Pseudotropheus pindani".
Bewerkt door:
Luc Coppens, februari 1990
Laatst bijgewerkt op: 18-06-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE