Geophagus steindachneri
Eigenmann & Hildebrand, 1910

[Foto Geophagus steindachneri
Foto: Luc Coppens

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Cichlidae.
EERSTBESCHRIJVING: in 1910 door C. H. Eigenmann & S. F. Hildebrand als Geophagus steindachneri in "Rap. of the Perceton Univ. Exped. Patagonia", 3:478.
SYNONIEM: Satanoperca steindachneri
NEDERLANDSE NAAM:
MAXIMALE GROOTTE: mannetjes worden ongeveer 15 cm groot, vrouwtjes blijven iets kleiner.
GESLACHTSONDERSCHEID: mannetjes hebben een rode voorhoofdsbult, langer uitgegroeide rug- en aarsvin en een oranjegele "eivlek ?" op elke mondhoek.
HOUDBAARHEID: zeer goed houdbare cichlide, liefst in een middelgroot aquarium (120x50x50 cm) in gezelschap van andere vreedzame cichliden. Zoals alle "aardeters", weet hij ook een fijne, zachte bodem te waarderen. Zorg ook voor wat schuilplaatsen (kienhout en stenen), planten worden wel gerust gelaten maar voor alle zekerheid toch maar verankeren met stenen.
DIERENRIJK
Z h XXXIV 68
       
Milieu Aquarium kweek
Zuurtegraad pH   7,2 - 7,4 7,2 - 7,4
Totale hardheid °DH   10 - 12 10 - 12
Temperatuur °C   24 - 28 24 - 28
Geleidbaarheid µS      
VERSPREIDING: Columbia: Rio Sinu, Rio Cauca, Rio Magdalena en Rio Limon.
[Kaart voorkomen
BIOTOOP: een gedetailleerde biotoopbeschrijving wordt nergens vermeld; wel is geweten dat hij in de bovenloop van hoger vermelde rivieren wordt aangetroffen.
GEDRAG: zeer vreedzame cichlide. Geslachtsrijpe mannetjes onderling onverdraagzaam.
VOEDSEL: echte alleseters met voorkeur voor dierlijk voedsel; zij hebben echter ook behoefte aan plantaardige kost. Zij zoeken het liefst hun voedsel in de bodem.
KWEEK: maternale muilbroeder. Het aantal eieren kan schommelen tussen 20 en 100. Ze worden in groepjes van 2 tot 6 afgezet en dan onmiddellijk door het vrouwtje in de muil genomen. Het ogenblik van de bevruchting is tot nu toe nog niet gekend. Na ongeveer 3 weken verlaten de jongen voor het eerst de muil van de moeder, maar gedurende de eerstvolgende 10 dagen verschuilen zij er zich bij het minste teken van onraad terug in.
BIJZONDERHEDEN: S. pellegrini is een nauw verwante soort afkomstig van de Rio Atrato en de Rio San Juan, beide met monding in de Pacific.
Bewerkt door:
Ludo Segal, mei 1984
Laatst bijgewerkt op: 12-07-2010
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE