Toxotes jaculatrix
(Pallas, 1766)

Toxotes jaculatrix
Foto: Aime Bijnens

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Toxotidea.
EERSTBESCHRIJVING: in 1766, door Pallas, als Sciaena jaculatrix, in Philos. Trans. Royal Soc. Londen 56: 2187
SYNONIEM: Labrus jaculatrix, Toxotes jaculator
NEDERLANDSE NAAM: schuttersvis
MAXIMALE GROOTTE: in de natuur 24 cm. ln het aquarium 15 tot 18 cm.
GESLACHTSONDERSCHEID: tussen de seksen is er uiterlijk geen enkel duidelijk verschil te herkennen.
HOUDBAARHEID: een echte palludariumvis, die in een speciaal voor hem ingericht vivarium eervol tot zijn recht komt. Een lage waterstand, een dichte beplanting, kienhoutstronken die tot boven het watergedeelte uitsteken en een matige belichting. Vragen verder een grote zwemruimte met daarnaast een behoorlijk aantal schuilmogelijkheden. Het water goed doorlucht, arm aan infuus, met een toevoeging van NaCl of zeezout (tot 20 gram per liter water) komt deze vissoort ten goede.
DIERENRIJK
Z h XXXIV 51
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 7 7 - 8,5
Totale hardheid °DH
Temperatuur °C 24 - 28 26 - 30
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: Zuid-Oost Azie: van Indie tot de Filipijnen en verschillende eilanden in de Stille Oceaan
Kaart voorkomen
BIOTOOP: leven in zout, brak en ook wel zoet water.
GEDRAG: interessante vis inzake prooiverovering van niet in het waterlevende insekten. Ze kunnen een insekt van een afstand van maximaal anderhalve meter met een waterstraal treffen. Deze straal wordt ontwikkeld door het samentrekken van de kieuwen dat het water - dat zich in een met de tong afgesloten gleuf in de bovenkaak bevindt - met een enorme kracht uitstoot.
lnsekten door deze waterstraal geraakt, worden daarna verorberd.
Een overigens rustige scholenvis die, zoals blijkt uit het voorafgaande vooral aan de oppervlakte vertoeft. Zijn niet te vertrouwen met kleinere medebewoners. lndien het onderkomen wat klein uitvalt zijn deze vissen eerder schuw en nogal strijdlustig.
VOEDSEL:vooral lnsekten, maar ook ander levend voedsel dat aan de oppervlakte wordt aangeboden.
KWEEK: nog steeds niets over bekend.
BIJZONDERHEDEN:
Bewerkt door:
Hugo Vits, april 1996
Laatst bijgewerkt op: 19-02-2016
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE