Trichopodus leerii
(Bleeker, 1852)

Trichopodus leerii
Foto: A. van den Nieuwenhuizen

IDENTITEIT: orde: Perciformes; familie: Anabantidae.
EERSTBESCHRIJVING: In 1852, door P. Bleeker, als Trichopus leerii in Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. III: 577
SYNONIEM: Trichogaster leerii, Trichopus leerii, Trichopus cantois
NEDERLANDSE NAAM: Diamantgoerami
MAXIMALE GROOTTE: Worden 10 tot 11 cm groot
GESLACHTSONDERSCHEID: De mannetjes zijn veel intenser oranjerood gekleurd op de bulk. De aarsvin heeft sterk verlengde vinstralen. Het duidelijkste onderscheid is de langere rugvin bij de mannen.
HOUDBAARHEID: Gemakkelijk te houden vissen. We moeten er over waken dat de luchttemperatuur boven het water niet te veel lager is dan de watertemperatuur zelf.
DIERENRIJK
Z g XXXIV 151
       
Milieu Aquarium Kweek
Zuurtegraad pH 6 - 7 6,5 - 7
Totale hardheid °DH 5 - 15 5 - 10
Temperatuur °C 24 - 28 26 - 28
Geleidbaarheid µS
VERSPREIDING: MaleisiŽ, ThaÔland, Sumatra en Borneo.
Kaart voorkomen
BIOTOOP: Wordt aangetroffen in zowel stilstaande als stromende watertjes
GEDRAG: Het is een prachtige aquariumvis welke zich vrede lievend gedraagt tegenover medebewoners. Niettegenstaande het geen echte scholenvissen zijn, houden we ze toch best in een groepje van minstens 6 vissen.
VOEDSEL: Het zijn alleseters, van droogvoer tot alle vormen van levend voer. Ze nemen graag voedsel van het wateroppervlak. Ze kunnen werkelijk hun buikje tot barstens toe rondeten.
KWEEK: Het beste resultaat wordt bereikt door een kweekkoppel in een afzonderlijk aquarium met een inhoud van ongeveer 50L te brengen. Het aquarium vullen we niet hoger dan 20cm en we beplanten het met aan het oppervlak overhangende planten. Het mannetje zal zich bezighouden met de bouw van het schuimnest, dat ongeveer 10cm diameter en een dikte van ruim 1cm zal hebben. Het mannetje lokt zijn partner onder het nest, waar de afzetting van zo'n 1000 eitjes gebeurt. Na 2 dagen komen de eitjes uit. We dienen te zorgen voor infusie. Het wateroppervlak dient steeds in beweging te zijn.
Zetten niet af op commando. Men moet soms lang wachten vooraleer de dieren paarwillig zijn. Hebben ze een ruim aquarium voor hen alleen, waarin ze aanhoudend vertoeven, dan zal men opmerken dat ze aan seizoenen gebonden zijn vooraleer tot afzetting te komen. Bovendien is rust rondom het aquarium nodig. Daardoor zullen ze ook steeds aan de achterzijde van het aquarium hun schuimnest bouwen.
BIJZONDERHEDEN:
Bewerkt door:
A. Bijnens, februari 1987
Laatst bijgewerkt op: 10-02-2015
   naar Aquariumwereld Delen - Mailen - Bewaren
AANGEBODEN DOOR
AQUARIUMWERELD
UW MAANDBLAD VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMKUNDE