Visit BBAT

Maandblad voor aquarium- en terrariumkunde
Visit BBAT
terug
Jaargang 59 - 2006
vorige maand Volgende
   

 

Jaargang 59– Nr. 12 - December 2006
 
ISSN 1372-6501

Gepantserde waterbewoners (slot)
Frank de Graaf - em. conservator Artis Aquarium, Reptielenhuis en Insectarium, Amsterdam
290
Van de Cryptodira waartoe het merendeel van de water- en moerasschildpadden behoort, kunnen in verband met de beschikbare ruimte slechts enkele families en soorten uitvoeriger besproken worden. Een familie, die beslist in dit overzicht niet onvermeld mag blijven is die van de CHELYDRIDAE, de bijtschildpadden van Amerika. Er behoren slechts twee soorten toe, de gewone bijtschildpad (Chelydra serpentina) en de alligator bijtschildpad (Macrochelys temminckii), twee woest uitziende en bij tijd en wijle uiterst agressieve waterbewoners.
Door de enorme kop met zijwaarts gericht staande ogen en een haakvormig eindigende bovenkaak is de alligator bijtschildpad (Macroclemys temminckii) een woeste verschijning. Deze soort kan gevoerd worden met levende vissen, maar accepteert ook stukken zoogdier- en visvlees, slakken, insecten en wormen. In de dierentuin van Philadelphia werden twee exemplaren respectievelijk 47 en 57 jaar oud.

 

De Maya zwaarddrager, Xiphophorus mayae
Johan Keulemans - Pristella Schoten
300
Velen zullen zich afvragen of het een nieuwe soort zwaarddrager is. Wel ik zal het maar direct zeggen, het is geen nieuwe soort, alleen heeft hij sinds 2002 een officiële naam. Zelf verzorg en kweek ik ze nu een 5-tal jaar.
Deze soort is al geruime tijd in aquaria aanwezig. Aangezien hij afweek van de andere zwaarddragers, was hij daardoor bekend onder de naam Xiphophorus “PMH” (Rosen 1979). In 2002 werd hij beschreven door Meyer en Schartl en omdat er in de literatuur (slechts 1 foto gevonden) zo goed als niets over geschreven staat, was het (en is het nog steeds) een zoektocht naar informatie. Zelfs het Internet bracht bitter weinig op. Daarom is het dus tijd om hem even aan het woord te laten.

 
Genetisch gemodificeerde en geverfde aquariumvissen
Marc Thelissen, BBAT
302
In deze bijdrage willen wij dieper ingaan op genetische manipulatie bij aquariumvissen en het gevolg van het bestaande wetgevende kader voor de handel en het bezit ervan.
Wat wordt onder genetisch gemodificeerde vissen verstaan?
Dit zijn vissen die door genetische manipulatie andere eigenschappen of kenmerken dan de natuurlijke gaan vertonen. Genetische manipulatie bij aquariumvissen betekent de inbouw van een gen of een deel van een gen in het kern-DNA van de bevruchte eicel (dit is tot heden de enige manier die toegepast wordt). Enkele wetenschappers in Azië zijn erin geslaagd om in bij Oryzis lapites, Brachydanio sp. en de Danio rerio een gen in te bouwen dat deze vissen een fluorescerende kleur geeft. Er bestaan reeds groene, oranje, rode… kortom reeds een 15-tal fluorescerende kleuren bij deze vissen (zie foto’s ter illustratie). Enkele grote bedrijven uit Azië en de USA zijn onder patent met deze genetisch gemodificeerde vissen beginnen te kweken en sinds een tweetal jaren worden genetisch gemodificeerde fluorescerende aquariumvissen in Azië en de USA (en aan de rest van de wereld) aangeboden. Zelf nakweken is schier onmogelijk want de vissen die in de handel gebracht worden, zijn onvruchtbaar of steriel gemaakt.
In Azië en de USA kennen de vissen reeds succes. In Europa minder tot op heden omdat de Europese Unie (EU), de Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) zeer strikt gereglementeerd heeft.
De invoer en de handel van GGO’s is geregeld door Richtlijn 2001/18 van de EU en deze richtlijn is in Belgisch Recht omgezet in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van GGO’s.
Momenteel mag geen enkele genetisch gemodificeerde vis worden verhandeld in België, noch in de EU. Alle invoer in België en de EU van genetisch gemodificeerde vissen met het oog op het in de handel brengen en bijgevolg de verkoop ervan is verboden evenals het thuis houden en bezitten.

 
  BBAT-informatief 304
  VOEDSELGIDS Sprinkhanen, (slot)  
Top   Watervlooien