aquariumwereld
Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
© aquariumwereld- / Pagina laatst bijgewerkt op:  07-02-2022   


book4

Penclub-aquariumwereld book4
Om het schrijven van bijdragen voor Aquariumwereld aan te moedigen enerzijds en om, anderzijds, de auteurs die zich onbaatzuchtig inzetten enigszins te gedenken, werd een "PENCLUB AQUARIUMWERELD" opgericht.
Elke auteur die in de loop der jaren, zonder beperking van tijd1minstens vijfentwintig (25) exclusieve
2 bijdragen (artikels en/of vivariumkaarten) voor Aquariumwereld bracht en tot in een recent verleden3 zijn/haar medewerking heeft verleend, wordt lid van de "PENCLUB AQUARIUMWERELD".
Een kandidaat die in aanmerking komt voor de Penclub wordt automatisch voorgedragen door de redactie van Aquariumwereld.
De onderscheidingen worden ten vroegste uitgereikt tijden de academische zitting van de BBAT - Bondsdag, volgend op het bereiken van het vereiste aantal bijdragen.
Wij hopen dat dit initiatief een bijkomende stimulans moge zijn om ons Bondsblad nog meer een eigen karakter te geven.

1Zonder beperking van tijd
: medewerkers uit de pionierstijd komen dus even goed in aanmerking, als voldaan wordt aan de overige voorwaarden.
2Exclusief: bijdragen die eveneens aan andere redacties ter publicatie worden doorgegeven, komen niet in aanmerking.
3Recente medewerking: hoewel de redactie en het hoofdbestuur de enorme inzet van vroeger ten zeerste waarderen, hebben zij met de oprichting van de "Penclub", vooral het heden en de toekomst op het oog. Auteurs die wel vijfentwintig (25) bijdragen op hun naam hebben, maar sinds de laatste drie (3) jaren niets meer hebben gepubliceerd, komen niet meer in aanmerking. Het volstaat echter opnieuw actief auteur te worden voor het maandblad, om alsnog lid van de "Penclub" te kunnen worden.


De Penclub bestaat momenteel uit volgende leden (alfabetisch):

 

A. Bijnens; L. Coppens; P. de Batist; W. Deproost; E. Derijst; H. Gerlo  †; F. Haerens; G. Lammertijn  †; G. Leys; P. Loosveldt; G. Lurquin; G. Maebe G. Suykerbuyk; A. van den Nieuwenhuizen  †; W. Van der Elst; W. Van der Jeught; F. Van Goethem; R. Van Lysebettens;
R. Van Mossevelde  †;
E. Vandepitte; E. Vansteenkiste  †; F. Verbeeck; H. Vits; H. Voet; R. Wouters  †; A. Zwinenberg  †.

 

Opname in de penclub betekent voor de gelauwerden geen eindpunt, doch een mijlpaal