aquariumwereld
Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
© aquariumwereld- / Pagina laatst bijgewerkt op:  07-02-2022   

Men vraagt ons wat ...
De rubriek "Men vraagt ons wat ..." verscheen voor het eerst in de 49ste jaargang, 1996 en komt tegemoet aan de vele vragen die het lezerspubliek van aquariumwereld geregeld aan de redactie stuurt. Omdat een probleem meestal niet bij één vivariumliefhebber voorkomt, doch wellicht meerdere mensen met hetzelfde euvel kampen, verkiest de redactie via deze rubriek een antwoord te geven zodat iedereen er wat kan van opsteken.
De rubriek "Men vraagt ons wat..." etaleert steeds de persoonlijke mening en/of visie van zijn auteur, Peter de Batist, over het probleem dat hem voorgeschoteld wordt. Dat kan ook niet anders, hij doet immers de begeleidende onderzoeken, tests en opzoekingswerk, schrijft daar vanuit zijn jarenlange ervaring op allerlei gebieden van de hobby een tekst rond die leesbaar moet zijn en de lezer bovendien nog wat bijbrengt of in zijn/haar gedachtengang sterkt.
Peter de Batist probeert de antwoorden in een zo breed mogelijke optiek te situeren in plaats van in een eng kader. De rubriek heeft dan ook niet de pretentie een wetenschappelijke verhandeling te zijn waar men feiten net wél in een eng, saai kader zal situeren. Soms wordt al eens uitgeweid naar andere "sporen", wat dan ook ecologische bedoeld is en bovendien de leesgraagheid van het artikel verhoogt.
Wellicht is ook niet iedereeen het eens met de visie van de auteur, wat zijn goed recht is. Onze hobby hangt immers van zóvele factoren af, die iedere situatie of probleem uniek maakt. Een pasklaar "wonderrecept" geven dat een oplossing biedt voor iedereen die met eenzelfde probleem kampt, is dan ook niet mogelijk, doch iedereen zal in het antwoord allicht voldoende elementen vinden die hem/haar verder helpen. Als dat zo is, dan is de doelstelling van deze rubriek bereikt!
Volgende onderwerpen kwamen in deze rubriek aan bod en zijn on-line te bekijken:
ZOETWATER ZEEWATER TERRARIUM VIJVER
Algen in het aquarium Algengroei Voedseldieren: Tebo-wormen Vijver in beton
Blauwe Alg (1) Zeetubifex Voedseldieren: wasmotlarven Kikkers
Blauwe Alg (2) Planaria Voedseldieren: springstaart Waterwantsen
Baardalgcomplex (1) Paarse Flap Voedseldieren: Buffaloworm Draadalgen
Baardalgcomplex (2) Bruine aanslag Voedingsupplementen voor kameleons  
Bodem en Algen Draadalg (1) Problemen bij de krekelkweek  
Algeneters Draadalg (2) Ombouw aquarium tot terrarium  
Planten - Ijzerbemesting (1) Filtermatten Albinisme en Neotenie  
Planten - Ijzerbemesting (2)   Slangen en Mijten  
Planten - Chlorose   Roodwangschildpadden (1)  
Onbeplant aquarium   Roodwangschildpadden (2)  
Aquariumplanten   Roodwangschildpadden (3)  
Aquariumplanten - voeding   Griekse landschildpadden  
Filters - Substraten   Inheemse slangen  
Filters - Actieve kool      
Filteropstelling      
Filtercapaciteit      
Waterfilm op het aquarium      
Water- en Algenproblemen      
Waterverversen (1)      
Waterverversen (2)      
Waterverversen en pH      
Watertesten: zinvol?      
Watertesten      
Opstart en andere vragen      
Slakkenplaag      
Slakken en kalkhuishouding      
Slijkspringers      
De sidderaal      
Voedseldieren: microaaltjes      
Het houten aquarium      
Visziektes - oogvertroebeling      
Visziektes - vervorming      
Visziektes - vistuberculose      
Visziektes - worminfectie